Naslov Neučinkovitost slovenskega telekomunikacijskega regulatornega okolja?

Poročilo Evropskega združenja za telekomunikacijsko konkurenčnost (ECTA) je učinkovitost slovenskega regulatornega okolja na področju telekomunikacij med 22 državami uvrstilo na 18. mesto, pišejo Finance.

ECTA našteva več področij, ki so pri nas slabše urejena. Ugotavljajo, da neodvisnost nacionalnega regulatornega organa (APEK) ni vedno zajamčena, v zvezi s pritožbami zoper odločitve Apeka pa obstajajo pravne negotovosti. Poleg tega se še vedno pojavljajo poročila o čezmernem omejevanju dostopa do informacij o postopkih Apeka.

Kot slabost je izpostavljeno tudi, da operaterjem s pomembno tržno močjo niso bili naloženi ukrepi, ki preprečujejo neenakopravno obravnavanje na trgu, tu še posebej izstopa obveznost predstavitve veleprodajne ponudbe pred zagonom maloprodajne ponudbe.

ECTA ugotavlja še nekatere nadaljnje slabosti. Za radiofrekvenčno območje 900 MHz oz. 1.800 MHz niso bili zagotovljeni tehnološko nevtralni pogoji. Urejenost slovenskega trga pri pritožbenih postopkih ni dobra, pri izgradnji omrežij se pojavljajo zapleti, pristop k regulaciji pa je kratkoročen in nima ustrezne strategije.

Če k naštetemu dodamo še pomanjkljivosti na področjih zagotavljanja nediskriminacije in preprečevanja izrabe tržne moči, je rezultat šibka konkurenčnost fiksnih in mobilnih širokopasovnih storitev.

Vir: Matejčič, Katarina. Slovenija zaradi APEK na repu. Finance.si, 2.6.2010

Vir slike: Btnp.org

Datum 14.06.2010
Print