Naslov Nova metoda za zagotavljanje večje stopnje sodelovanja v trženjskih raziskavah

Mediana je razvila novo metodo za zagotavljanje večje stopnje sodelovanja v trženjskih raziskavah. Direktorica Mediane Janja Božič Marolt je metodo MASI (ang. Mobile Assisted Self Interviewing) prvič predstavila na pravkar končanem 12. Svetovnem simpoziju raziskovanja branosti in s svojim predavanjem navdušila sodelujoče. Metodo MASI smo preizkusili v pilotskem merjenju branosti slovenskih dnevnikov.

Trženjsko raziskovanje se v zadnjih letih sooča z velikim problemom, saj stopnje sodelovanja v raziskavah padajo, raziskovalci pa morajo vedno bolj pogosto uporabljati kreativne in inovativne tehnike za pridobivanje respondentov. Izkušnje kažejo, da se raziskavam najpogosteje izogibajo mlajši prebivalci in tisti z višjimi dohodki. Za zagotavljanje večje stopnje sodelovanje je Mediana razvila metodo samoanketiranja s pomočjo mobilnih telefonov oz. metodo MASI (ang. Mobile Assisted Self Interviewing). V avgustu smo v sodelovanju s podjetjema Adapta in RAM2 izvajali pilotski projekt, s katerim so ugotavljali, v kolikšni meri bi uporaba mobilne tehnologije vplivala na stopnjo sodelovanja v trženjskih raziskavah.

Rezultati pilotskega projekta so pokazali, da je proces anketiranja potekal zelo hitro, hkrati pa respondenti niso imeli večjih težav pri uporabi mobilnega telefona oziroma pri izpolnjevanju vprašalnika. Pričakovano so imeli nekateri starejši anketiranci težave pri rokovanju s telefonom ali berljivostjo. Sodelujoči v raziskavi so poleg vprašanj o branosti slovenskih dnevnikov odgovarjali tudi na vprašanja o preferenci med osebnim anketiranjem ali anketiranjem z mobilnimi telefoni. Kar 86 odstotkov mladih odgovarja, da bi raje sodelovali v raziskavah z mobilniki.

Metoda MASI bo v prihodnje omogočala, da bodo raziskovalci s pomočjo mobilnih telefonov v raziskovalne projekte vključili tudi tisti segment populacije, ki je danes najtežje dosegljiv, to pa je aktivna populacija. Avtorji projekta na Mediani so bili Janja Božič Marolt, Damjana Kocjanc Fajfar in Dejan Možic.

Na letošnjem simpoziju raziskovanja branosti z naslovom Return on Investment, ki se je odvijal od 23. do 26. oktobra v Pragi, so se predavatelji osredotočil na aktualno tematiko povračila investicij pri oglaševanju v tiskanih medijih. Spregovorili so tudi o vlogi, ki jo imajo tiskani mediji v današnjem multimedijskem prostoru. Zastavljenega problema so se lotili iz različnih zornih kotov: z vidika izdajateljev tiskanih medijev, oglaševalcev in raziskovalcev branosti. Ugotavljali so, kakšen bo odgovor tiskanih medijev na prihod novih medijev in tehnologij, kako pridobivati mlajše bralce, kakšna je kakovost branja in kako se na novosti odziva raziskovanje. Simpoziju je prisostvovalo 231 udeležencev iz 35 držav, Janja Božič Marolt pa je bila edina predavateljica iz Slovenije.

Simpozij raziskovanja branosti se odvija od leta 1981, praviloma na vsaki dve leti. Namenjen je izmenjavi mnenj in izkušenj med raziskovalci, ki se ukvarjajo z merjenjem branosti, testiranju in ocenjevanju novih teorij in pristopov pri raziskovanju ter širjenju novih idej.

Vir: Mediana, 10.11.2005

Datum 12.11.2005
Print