Naslov Evropska komisija preizkuša programe za zaščito otrok pred neprimernimi vsebinami

Evropska komisija bo raziskovala učinkovitost programov za filtriranje internetne vsebine, s katerimi je mogoče zaščititi otroke pred neustreznimi vsebinami. Z raziskavo je pričela novembra 2005 na 30 različnih filtrirnih programih. Raziskavo bo ponavljala vsake tri leta.

Z raziskavo želi zagotoviti vodnik za starše in učitelje, s katerim bodo spoznavali različne učinkovite rešitve. Prvi rezultati bodo objavljeni novembra 2006.

Vir: Insafe, 10.2.2006

Vir InSafe
Datum 23.02.2006
Print