Naslov Telekomunikacijski promet New Yorka

Inštutut za tehnologijo iz Massachusettsa se je lotil zanimivega projekta, ki so ga poimenovali izmenjava pogovorov New Yorka (New York Talk Exchange). S pomočjo podatkov o prometu telekomunikacijskih operaterjev so izdelali grafični prikaz telekomunikacijskih poti iz New Yorka po ZDA in po svetu. Prikazani so telefonski klici in IP promet. Podatki so predvajani na treh velikih platnih v Muzeju moderne umetnosti v New Yorku. Razstava se je začela 24. februarja in bo trajala do 12. maja 2008.

Na prvem platnu so prikazane tridimenzionalne predstavitve prometa New Yorka s svetovnimi mesti. Drugo platno prikazuje kako se te povezave spreminjajo tekom dneva, ponujajo pa tudi pogled na vpliv različnih časovnih pasov po svetu. Prvi rezultati kažejo, da je New York mesto, ki nikoli ne spi. Telekomunikacijski tokovi so namreč dejavni 24 ur na dan. Tretje platno prikazuje promet znotraj New Yorka. Grafične prikaze si je mogoče ogledati tudi na spletu.

Glavne smernice projekta so tesno povezane z naslednjimi vprašanji:

  • Kako se New York povezuje z ostalimi mesti?
  • S katerimi mesti ima New York največ povezav?
  • Kako se povezave spreminjajo v času?
  • Kakšen je doseg telekomunikacijskih tokov iz sveta na območje New Yorka?

Projekt ponuja nov vpogled na delovanje New Yorka kot pomembnega mesta v čedalje bolj globalnem svetu. Hkrati omogoča primerjavo telekomunikacijskih tokov v ostalih mestih.

V okviru projekta so že predstavili nekatere zanimive rezultate. Mumbai v Indiji je na 24. mestu po številu klicev na Manhattan ter na 11. mestu po številu klicev v Queens. Prebivalci Manhattna najpogosteje kličejo v kanadski Toronto, po drugi strani pa se ustvari le en odstotek klicev iz Bronxa v Toronto (Bronx, Queens in Manhattan so mestna okrožja New Yorka).

Zanimiva je tudi primerjava tokov med mestoma New York in London. New York ima več klicev v Azijo in in države južne Amerike, London pa ima več povezav z ZDA in, presenetljivo veliko, z državami Evrope. To kaže na to, da je Velika Britanija morda bližje Lodonu kot se Angležem dejansko zdi.

Pri merjenju tovrstnih podatkov se pojavljajo dvomi v spoštovanje zasebnosti uporabnikov telekomunikacij. Vodja projekta je poudaril, da ne zbirajo nobenih zasebnih informacij o posameznikih, pač pa jih zanimajo le komunikacijski tokovi.

Projekt izmenjava pogovorov New Yorka >>.

Vir: MIT News, 18.2.2008.

Datum 14.04.2008
Print