Naslov Gospodarska kriza v ZDA se čuti tudi na spletu

Kot posledica gospodarske krize se v ZDA kaže tudi porast iskanj nekaterih ključnih besed prek spleta. Iskanje besedne zveze "denar vnaprej" (cash advance) se je povečalo za več kot dvakrat. Močno se je povečalo tudi iskanje izrazov, ki so povezani s prodajo predmetov za katere so najeti krediti. Povečano je tudi zanimanje za kreditne kartice ter kredite.

Precej se je povečal delež izdanih kreditnih kartic osebam, ki imajo slabo zmožnost odplačevanja kreditov. Gre torej za posameznike z nizkimi prihodki, kar kaže na to, da prebivalci ZDA resnično potrebujejo denar.

Vir: ComScore, 14.7.2008.

Datum 28.07.2008
Print