Naslov Manj spletnih iskanj na področju zdravstva

eMarketer poroča, da je število iskanj zdravstvenih informacij v ZDA v letu 2008 manjše za 3 odstotne točke.

Gre za spletna iskanja strani zdravstvenih zavarovalnic, farmacevtskih podjetij ter raznih portalov z informacijami. Število omenjenih spletnih mest sicer še vedno narašča, podobno kot v preteklih letih. Informacije povezane z zdravjem je prek spleta leta 2008 iskalo 81 % uporabnikov spleta, kar je 150 milijonov Američanov.

87 % iskalcev informacij prek spleta v njih zaupa oziroma meni, da so zanesljive. Potrebno je opozoriti na to, da je delni vzrok za zmanjšanje omenjenega deleža morda tudi v nekoliko spremenjenih merskih instrumentih.

Slika: 10 najbolj pogostih spletnih strani, ki jih iskalci zdravstvenih informacij v ZDA najbolj pogosto uporabljajo (vir: eMarketer, marec 2008). 

 

 

Vir: eMarketer, 6.8.2008.

Datum 25.08.2008
Print