Naslov Zmanjšati preobremenjenost zdravnikov in obenem prihraniti finančna sredstva?

Bussines opisuje današnje stanje v zdravstvu kot neekonomično, saj so zdravniki preobremenjeni z velikim številom pacientov, kar vodi tudi v napake pri diagnozi. Prav tako pa vsak obisk zdravnika, pa naj bo smiseln ali ne, zavarovalnice stane kar nekaj denarja. Rešitev, ki jo predlagajo v članku, je zelo preprosta: kontaktiranje zdravnika preko elektronske pošte ali telefona. Tovrstni način pridobivanja zdravniških nasvetov bi bil skoraj brezplačen (če zanemarimo stroške telefona in internetne povezave), ob enem pa bi pomenil razbremenitev zdravnika na delovnem mestu, kar bi lahko bistveno vplivalo na izboljšanje njegove koncentracije in s tem tudi na točnejše diagnoze. Tovrstno poslovanje, torej s pomočjo računalniške tehnologije, bi lahko vplivalo tudi na povečanje plače zdravnika, saj bi se stroški njegovega delovanja bistveno zmanjšali.

Vir: Bussines (21.8.2008)

Datum 03.09.2008
Print