Naslov Objavljen razpis za programe z informativnimi vsebinami v digitalni tehniki

Agencija za pošto in elektronske komunikacije je na podlagi Zakona o medijih in Zakona o elektronskih komunikacijah v Uradnem listu 5. septembra 2008 objavila sklep o uvedbi javnega razpisa za dodelitev pravice razširjanja televizijskega programa v digitalni tehniki na območju Republike Slovenije. Razpis velja za programe, ki so specializirani za predvajanje informativnih programskih vsebin, rok za oddajo ponudb pa je 5.11.2008 do 14. ure.

Vir: APEK, september 2008

Vir APEK
Datum 11.09.2008
Print