Naslov Oglaševanje v farmaciji

eMarketer poroča, da se v državah Amerike, manj kot 10 % farmacevtskih podjetij, pri promoviranju svojih izdelkov poslužuje spleta.

Za blagovne znamke namreč še vedno velja, da dosežejo večji učinek in naklonjenosti s strani končnih uporabnikov, če se pri promoviranju poslužujejo različnih prireditev in  tiskanih, raje kot spletnih, virov (brošure, letaki).

Skoraj 70% anketiranih potrošnikov je povedalo, da pri odločanju o nakupu farmacevtskega proizvoda, na njih v največji meri vpliva mnenje vrstnikov (sorodnikov, prijateljev, itd.), četudi le niso strokovnjaki področja. Najučinkovitejša promocija blagovne znamke poteka v smislu širjenje dobre besede, »od ust do ust« in sicer višjo učinek dosega če poteka osebno, kakor preko blogov, forumov, spletnih strani, itd.

Vir: eMarketer, 18. 7. 2008

Datum 12.11.2008
Print