Naslov Konec leta 2008 delež IPTV priključkov znašal 36 %
 

Trend rasti deleža priključkov IPTV se je tudi konec leta 2008 nadaljeval. V proučevanem obdobju se je delež priključkov IPTV v primerjavi s preteklim obdobjem zvišal za 4,8 odstotnih točk (iz 31,2 na 36 %). Na drugi strani pa upada delež uporabnikov kabelske televizije, in sicer jo je v 3. četrtletju 2008 imelo 68,8 % uporabnikov, v zadnjem delu leta 2008 pa le pe 64 %.

APEK zato opaža razširjenost ponudbe digitalne televizije preko kabelskega omrežja.

 

Vir: APEK, februar 2009.

Vir APEK
Datum 24.02.2009
Print