Naslov EU trendi na področju čezmejnega e-nakupovanja

Evropska komisija je izdala poročilo o trendih na področju e-trgovanja in potencialnih ovirah na področju mendarodnega e-trgovanja, s pomočjo katerega bo lažje določiti smer, v katerega se evropsko e-trgovanje pomika.

 

Na nacionalnih ravneh se e-nakupovanje vzpenja, za potrošnike pa je nakupovanje blaga v tujih državah še vedno relativno redko uporabljeno. Razlike med domačim in mednarodnim trgovanjem se tako večajo, med drugim tudi zaradi različnih ovir na področju mednarodne spletne trgovine. Leta 2006 je 27 % evropskih državljanov preko spleta kupilo vsaj en izdelek, leta 2008 pa se je ta delež povzpel na 33 %. Na drugi strani se delež mednarodnega e-trgovanja ni bistveno spreminjal, leta 2006 je preko spleta v drugih državah kupovalo 6 % Evropejcev, leta 2008 pa 7 %. Sicer tretjina evropskih državljanov pravi, da bi kupovali preko spleta iz drugih držav, predvsem zato, ker je blago cenejše in boljše.

 

Ovire za mednarodno e-nakupovanje so predvsem naslednje: jezikovne, demografske, tehnične, ter infrastrukturne, med katere uvrščamo hiter in enostaven plačilni sistem. 33 % evropskih potrošnikov pravi, da so pripravljeni kupovati v drugem jeziku, 59 % trgovcev pa pravi, da so pripravljeni izvajati transakcije v več kot enem jeziku. Med drugimi ovirami je izpostavljena tudi nezmožnost dostopanja do ponudb iz drugih držav. 39 % nakupovalcev meni, da je primerjava cen med različnimi državami preprosta, 77 % nakupovalcev pa se prav tako strinja, da je primerjava znotraj posamezne države preprosta. 51 % evropskih trgovcev ponuja možnost nakupa preko interneta, le 21 % teh pa ponuja tudi možnost mednarodnih transakcij.

 

E-trgovanje med evropskimi državami seveda ima ovire, ena od možnih rešitev je predvsem ustrezna zakonodaja, na drugi strani promoviranje transparentnosti informacij, okrepiti pa bo potrebno tudi splošno zaupanje v mednarodno e-nakupovanje.

 

Poročilo >> (pdf, 207 KB, en)

Vir slike: Midanweb

Vir: Evropska komisija, februar 2009

 

Datum 14.04.2009
Print

Raziskave - Europa.eu (107)