Naslov Četrta izdaja Slovenskega oglaševalskega kodeksa

Zbor članov slovenske oglaševalske zbornice je 19. marca 2009 sprejel prenovljeno izdajo Slovenskega oglaševalskega kodeksa (SOK), ki se bo začela uporabljati s 1. oktobrom 2009. Kodeks je bil širši javnosti predstavljen na letošnjem Slovenskem oglaševalskem festivalu.

Nova izdaja je razširila določila, ki oglaševalce zavezujejo k odgovornosti do družbe in posameznikov. Tu najdemo zavezo do skrbnega odnosa do slovenskega jezika in pisanja v skladu s slovensko jezikovno normo.

Spremembe poudarjajo tudi dokazljivost. Pred objavo oglasov morajo oglaševalci poskrbeti, da bodo lahko kadarkoli utemeljili vse trditve, ki jih je mogoče objektivno dokazati. Tretja izdaja SOK na primer pretiranega poudarjanja okolju koristnih lastnosti izdelka ni povsem prepovedovala. Dopolnitve na področju okoljske argumentacije oglaševalce sedaj zavezujejo, da bodo morali trditve o prijaznosti izdelkov do okolja tudi ustrezno dokazati. Oglaševanje tako ne sme izkoriščati potrošnikovega pomanjkanja znanja o okoljevarstveni tematiki ali zlorabljati potrošnikove zaskrbljenosti zaradi okolja.

Nova določila prinašajo tudi novosti za oglaševanje, ki je namenjeno otrokom in mladostnikom. Tovrstno oglaševanje mora upoštevati posebnosti otrok in mladostnikov ter to, kako le-ti zaznavajo oglaševanje in se nanj odzivajo. Pri oglaševanju hrane in pijače ni dovoljeno opravičevati ali spodbujati nezdravega življenjskega sloga.

Med novostmi najdemo tudi pravila o razpoložljivosti izdelkov. V primeru, da oglaševalec ni sposoben zadovoljiti vsakega razumnega povpraševanja, ki ga je ustvarilo oglaševanje, mora vse nadaljnje oglaševanje umakniti ali popraviti. Prepovedano je oglaševanje z namenom, da bi ocenili potencialno povpraševanje ali se posluževali tehnike oglaševanja in prodaje, pri kateri se na prodajnem mestu potrošniku ponudi nadomestni izdelek. Osnovni primer te tehnike je oglaševanje izdelka po razmeroma nizki ceni, na prodajnem mestu pa ponujanje dražjega oz. nadomestnega izdelka z večjo maržo.

Novi SOK vsebinsko sledi razvoju stroke in se v velikem delu zgleduje po britanskem in irskem kodeksu ter upošteva določila mednarodnega oglaševalskega kodeksa. Prvi SOK je bil sprejet leta 1994, dopolnjen pa je bil v letih 1997 in 1999.

Poročilo (pdf, 135kB, sl) >>

Vir: SOZ.si

Vir slike: Slovenska oglaševalska zbornica

 

Vir SOZ
Datum 11.05.2009
Print