Naslov Evropska komisija: poročilo o podpornih IKT

Evropska komisija je objavila poročilo, ki posreduje rezultate analize panoge podpornih informacijsko komunikacijskih tehnologij v državah članicah. Cilj raziskave je na podlagi ocenjenega stanja razviti priporočila za izboljšanje konkurenčnosti znotraj te panoge. Zaradi velikega obsega le-te se je raziskava osredotočila na pet skupin izdelkov – slušne pripomočke, Braillove zaslone, programsko opremo, sisteme okoljske kontrole in naprave za komunikacijo.

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da je način poteka dela v podjetjih odvisen predvsem od tipa proizvoda. Po eni strani skoraj 80 % trga slušnih pripomočkov obvladujejo samo štiri podjetja, po drugi strani pa je trg naprav za komunikacijo sestavljen iz številnih zelo majhnih podjetij. Vseeno pa se večina podjetij sooča z izzivi na področju trženja, ali kako končnemu uporabniku prek prave osebe posredovati potrebovani in ustrezni izdelek z ustreznimi navodili.

Izmed podjetij, ki so bila zajeta v raziskavo, jih je 70 % mnenja, da bi panoga podpornih IKT potrebovala organizacijo, ki bi v Bruslju zastopala njene interese. Skoraj dve tretjini (66 %) jih meni, da bi to morala biti samostojna in novo oblikovana organizacija. Takšna organizacija bi prinesla določene prednosti kot je povezovanje z drugimi elementi v panogi (strokovna skupnost, raziskovalci, končni uporabniki), kar bi pripomoglo k bolj dovršenim rešitvam za raznovrstne interesne skupine. Temeljne aktivnosti, ki naj bi jih ta organizacija izvajala so mrežno povezovanje, izmenjava znanja in oblikovanje politike.

V Evropi se nahaja 45 milijonov posameznikov, ki se soočajo z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami ali različnimi funkcionalnimi ovirami. Staranje evropskega prebivalstva bo imelo vpliv na prihodnje potrebe po podporni tehnologiji, saj je precejšen delež tovrstnih naprav dodeljen starejši populaciji.

Poročilo (pdf, 2,39MB, en) >>

Vir: Europa.eu, 27.4.2009

Vir slike: MITS

 

Datum 14.05.2009
Print

Raziskave - Europa.eu (107)