Naslov EK: javno posvetovanje o financiranju širokopasovnih omrežij

Evropska komisija je prek javnega posvetovanja, ki je potekalo do 22. junija, zbirala mnenja držav članic in interesnih skupin o osnutku smernic o uporabi pravil za državno pomoč v zvezi s postavitvijo širokopasovnih omrežij, so zapisali na portalu Evropske unije.

Osnutek omenjenih smernic na eni strani izpostavlja pretekle izkušnje pri podpiranju tradicionalnih širokopasovnih omrežij, na drugi strani pa se nanaša tudi na financiranje omrežij prihodnje generacije, ki ponujajo zelo velike hitrosti prenosa podatkov in zahtevajo velike investicije v primerjavi s tradicionalnimi omrežji.

Pristop, ki ga predlaga Komisija, je osnovan na obstoječi razdelitvi na bela območja brez širokopasovnega dostopa, siva območja z le eno omrežno infrastrukturo in črna območja, v katerih sta prisotni vsaj dve konkurenčni omrežni infrastrukturi.

Politika Komisije o državnem financiranju postavitve širokopasovnih omrežij je v veliki meri prispevala k uresničitvi enega izmed najpomembnejših ciljev Evropske unije – omogočanje širokopasovnega dostopa vsem državljanom.

Tovrstna politika je omogočila, da so se javna sredstva pretakala v ruralna in odmaknjena območja, kjer zaradi pomanjkanja sredstev akterjev na trgu ni bilo mogoče vzpostaviti zadostnih širokopasovnih storitev. Ta politika ni negativno vplivala na zasebne investicije, hkrati pa je spodbujala konkurenčnost tam, kjer je prej ni bilo.

Poročilo (pdf, en) >>

Vir: Europa.eu, 19.5.2009

Vir slike: Broadband Finder

Datum 26.06.2009
Print

Raziskave - Europa.eu (107)