Naslov Transparentna varnostna politika kiberprostora?

Ameriška administracija je v poročilu o varnostni politiki kiberprostora upoštevala v preteklosti izražene skrbi na področju zasebnosti in državljanskih svoboščin, je zapisal Center za demokracijo in tehnologijo (CDT).

Slednji zavezanost administracije za sodelovanje z zasebnih sektorjem na področju oblikovanja varnostne politike kiberprostora ocenjuje kot pozitivno. Ameriška administracija je mnenja, da je potrebno sodelovanje z zasebnim sektorjem okrepiti, saj so interesi javnega in zasebnega sektorja prepleteni s skupno odgovornostjo zagotavljanja varne in zanesljive infrastrukture.

Administracija v poročilu ugotavlja, da je potrebno vzpostaviti ogrodje za zagotavljanje koordiniranega odziva na pomembne incidente. Pot do takšnega mehanizma, ki bi omogočal integracijo informacij zasebnega in javnega sektorja ter tako služil kot izhodišče za sprejemanje odločitev ob incidentih pa vidijo v sodelovanju z interesnimi skupinami.

CDT je mnenja, da je sestavljanje poročila potekalo na transparenten način, vendar pa naj bi bil dolgoročni uspeh programa varnosti kiberprostora odvisen od tega, ali bodo pristojni transparentnost določili za prioriteto tudi v procesu snovanja in implementacije politike tega področja.

Varnost kiberprostora odraža nekatere najbolj pomembne izzive na področju državne varnosti in gospodarstva. Arhitektura digitalne arhitekture je v preteklosti v večji meri temeljila na medobratovalnosti kot pa varnosti. ZDA se posledično soočajo z izzivom zagotavljanja okolja, ki omogoča učinkovitost, inovativnost, prosto trgovino in blaginjo na eni strani ter varnost, zasebnost in državljanske svoboščine na drugi strani.

Poročilo (pdf, en) >>

Vir: Ctd.org, 29.5.2009

Vir slike: Usa.gov

Vir CDT
Datum 01.07.2009
Print