Naslov EU skuša digitalni razkorak spremeniti v korist

Prehod iz analogne na digitalno TV bo sprostil radijske frekvence, ki jih je možno uporabiti za nove storitve, so zapisali na portalu Evropske unije. Pravilen pristop do tega digitalnega razkoraka bi lahko pomenil koristi za porabnika in gospodarsko rast Evrope.

Države EU bodo analogne prizemeljske TV prenose prekinile do leta 2012. Prehod k novi tehnologiji bo izboljšal način komuniciranja in dostop do avdiovizualnih vsebin. Digitalna TV razpoložljivi radijski spekter izrablja bolj učinkovito, kar bo izboljšalo konkurenčnost EU ter posledično povečalo inovativnost na področju opreme in brezžičnih storitev.

Ker se novi radijski spekter lahko prenaša na dolge razdalje, lahko odločitve v eni državi članici vplivajo na več 100 kilometrov oddaljena območja, zato je uskladitev med državami ključnega pomena za izkoriščenje prednosti nove tehnologije. Zagotavljanje delovanja iste opreme na istih frekvencah na celotnem območju EU bi pomenilo znatno ekonomijo obsega za proizvajalce opreme ter nižje cene.

Ustrezna uskladitev bi do leta 2015 povečala potencialni gospodarski učinek digitalnega razkoraka za dodatnih 20 do 50 milijard evrov, po letu 2015 pa do 30 milijard evrov. Komisija je z 10. julijem začela javno posvetovanje o izboljšanju sodelovanja na ravni EU, ki bo trajalo do 4. septembra 2009. Dokončni predlog o serijah skupnih ukrepov bo Komisija predstavila po zaključku posvetovanja.

Poročilo (pdf, sl) >>

Vir: Europa.eu, 10.7.2009

Vir slike: Irishhealth

Datum 14.07.2009
Print

Raziskave - Europa.eu (107)