Naslov Spletno video oglaševanje uporablja 83,5 % tržnikov

Eno od oblik spletnega video oglaševanja uporablja 83,5 % tržnikov, hkrati pa večina teh pričakuje, da se bo uporaba tega medija v prihodnjih letih še povečala, v raziskavi ugotavlja TurnHere.

Na področju spletnega video oglaševanja prevladujejo vsebine z blagovno znamko, saj je le-te v preteklem letu ustvarjalo 57,3 % tržnikov. Med najpogostejšimi načini video oglaševanja najdemo še predstavitve izdelkov ali storitev (40 %), redakcijske vsebine (38,7 %) ter priporočila potrošnikov ali zaposlenih (37,3 %).

Prvi razlog za uporabo spletnega videa v oglaševalske namene je trženje blagovne znamke (60 %). Temu sledi pridobivanje položaja izpostavljenosti ciljnim skupinam na video spletnih straneh, kot je YouTube (54,7 %). Skoraj polovica (48 %) vprašanih je navedla virusne kampanje, velikokrat pa so tržniki s spletnim video oglaševanjem želeli obdržati obiskovalce njihovih spletnih mest (36 %).

Tržniki, ki v svojem programu ne uporabljajo spletnega videa, so kot najpogostejša razloga za to navedli ceno (66,7 %) in nezadovoljivo donosnost naložbe (33 %).

 

Poročilo (pdf, en) >>

Vir: Turnhere.com, 20.10.2009

Vir slike: Tech IT Easy

Vir Turn HereTech Crunch
Datum 16.11.2009
Print