Naslov Razširjenost otroške pornografije na spletu se povečuje

Razširjenost otroške pornografije na svetovnem spletu se hitro povečuje, obenem pa se povečuje tudi stopnja zlorabe, ki jo tovrstne slike ali videi prikazujejo, v poročilu ugotavlja eNACSO.

Izmenjava otroške pornografije navadno poteka prek spletnih strani po sistemu plačilo-za-gledano (pay-per-view), še posebej v primeru distribucije v komercialne namene. Širjenje otroške pornografije v nekomercialni obliki pa se pogosto poslužuje različnih tehnologij tipa vsak-z-vsakim (peer-to-peer), ki pa ne zahtevajo dostopa do spletnega mesta.

Pri blokiranju dostopa do otroške pornografije na spletu sodelujejo ponudniki dostopa in ponudniki ostalih spletnih storitev. Ustrezni mehanizmi so vzpostavljeni na nivoju posamezne države, načini blokiranja pa se razlikujejo od države do države.

V Veliki Britaniji ukrepi ponudnikov dostopa temeljijo na seznamu spletnih mest z otroško pornografijo, ki ga vzdržuje samoregulativno telo internetne industrije Internet Watch Foundation (IWF). V Italiji ponudniki dostopa blokirajo dostop do spletnih mest, ki se znajdejo na seznamu Centra proti otroški pornografiji na internetu.

V Italiji ponudnike interneta k blokiranju otroške pornografije zavezuje zakonodaja, v drugih državah članicah pa take ureditve še niso vzpostavili. Nemčija je v aprilu 2009 z največjimi ponudniki dostopa sicer sklenila dogovor o blokiranju otroške pornografije, a kritiki menijo, da takšen dogovor ne bo imel bistvenega učinka.

Prostovoljni dogovori med državo in ponudniki sicer lahko dosežejo določen napredek. V Veliki Britaniji spletna mesta na seznamu organizacije IWF blokira približno 95 % ponudnikov dostopa. Pritiski s strani vlade, nevladnih organizacij in drugih interesnih skupin lahko v veliki meri pripomorejo k povečevanju tega deleža.

Po Konvenciji o otrokovih pravicah, ki jo je leta 1989 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov, imajo otroci pravico do zaščite pred vsemi oblikami nasilja in zlorabe, tudi spolne. Konvencijo je ratificiralo vseh 27 članic Evropske unije, ratificirali pa je nista le Somalija in ZDA.

Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije države podpisnice zavezuje k boju proti otroški pornografiji.

Poročilo (pdf, en) >>

Vir: Enacso.eu, april 2009 in Dw-world.de, 17.4.2009

Vir slike: eNACSO

Vir eNacso
Datum 22.03.2010
Print