Naslov Internet uporablja 75 % otrok v EU

Po podatkih končnega poročila prve raziskave EU Kids Online, je leta 2009 internet v vseh 27 članicah v povprečju uporabljalo 75 % otrok od 6 do 17 let, kar je 5 odsotnih točk več kot leta 2005.

Povprečni delež uporabnikov interneta na ravni EU27 v starostni skupini 6-10 let je 60 % in se s starostjo povečuje. V segmentu 11-14 let znaša 84 %, v starostni skupini 15-17 let pa 86 %. Podatki za povprečje EU27 kažejo, da je uporaba interneta med otroki (75 %) bolj razširjena kot pa med starši (84 %).

Slovenija je kar se tiče razširjenosti uporabe interneta med otroki nad EU27 povprečjem. Uporablja ga 73 % otrok od 6 do 10 let, 95 % najstnikov od 11 do 14 let in 96 % najstnikov od 15 do 17 let. Slovensko povprečje za starostno skupino od 6 do 17 let se je med leti 2005 in 2008 povečalo za 7 odstotnih točk in znaša 88 % ter je nad nivojem uporabe interneta med starši (84 %).

Razširjenost uporabe interneta med otroki se povečuje, hkrati pa so otroci na medmrežju vse bolj izpostavljeni različnim oblikam nevarnosti. Najbolj pogosta je razkrivanje osebnih informacij, sledijo spletna pornografija, nasilne in sovražne vsebine ter spletno nadlegovanje (cyber bullying). Dejansko srečanje z osebo, spoznano le prek spleta, je sicer najmanj pogosto prisotna tveganost, vendar je hkrati tudi najbolj nevarna.

V poročilu so Slovenijo skupaj z Estonijo, Islandijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko in Združenim kraljestvom uvrstili v skupino držav, kjer je uporaba interneta med otroci zelo razširjena, hkrati pa so otroci na spletu izpostavljeni velikemu številu nevarnosti.

Da bi otroke lahko uspešno podpirali pri uporabi spleta in izogibanju nevarnostim, je v spletnem okolju potrebno zagotoviti zadostno stopnjo regulacije s strani organov pregona, zasnove spletnih strani in uporabniških vmesnikov, ponudnikov vsebin, spletnih varnostnih orodij itn.

Podatki raziskave kažejo, da se na področju spletne varnosti ne moremo zanašati na starše, saj se ti pogosto bodisi ne zavedajo otrokovih spletnih aktivnosti bodisi pri posredovanju ne najdejo pravega pristopa.

V letošnjem letu se pod okriljem EU Kids Online že izvaja nova mednarodna raziskava, ki obsega 25 evropskih državah. V vsaki državi bo v anketo vključenih 1000 otrok, starih od 9 do 16 let, in njihovih staršev. Raziskava se osredotoča predvsem na tveganja, s katerimi se otroci in mladi srečujejo na internetu. Prvi rezultati pa bodo na voljo jeseni, končno poročilo pa lahko pričakujemo poleti 2011.

Poročilo (pdf, en) >>

Vir: Lse.ac.uk, 2010

Vir slike: Lse.ac.uk

Datum 14.05.2010
Print