Naslov E-upravo uporablja 82 % uporabnikov interneta v ZDA

Storitve e-uprave je v zadnjem letu uporabljalo 82 % polnoletnih ameriških uporabnikov interneta, kar pomeni 61 % Američanov, v raziskavi ugotavlja Pew Internet.

Največ (48 %) ameriških uporabnikov interneta je iskalo informacije v zvezi z določeno javno politiko. Sledijo iskanje storitev, ki jih ponuja določena vladna agencija (46 %), prenos obrazcev s spleta (41 %), iskanje dokumentov ali statističnih podatkov (35 %) in podaljšanje vozniškega ali prometnega dovoljenja (33 %).

V preteklem obdobju so številne ameriške vladne agencije, z namenom povečanja transparentnosti, pričele objavljati podatke o poslovanju in porabi sredstev. Tovrstne informacije je v zadnjem letu iskalo 40 % ameriških uporabnikov interneta. Največ (23 %) jih je želelo izvedeti, kako so bila porabljena sredstva svežnja ukrepov za ublažitev gospodarske krize.

Poročilo (pdf, en) >>

Slovenija nad povprečjem EU-27

Eurostat ugotavlja, da je v letu 2009 za dostop do storitev e-uprave "v zadnjih treh mesecih" internet uporabilo 30 % posameznikov vseh 27 držav članic. Slovenija je nekoliko nad povprečjem EU-27 (32 %), uvrsti se za Združeno kraljestvo (35 %) in pred Belgijo (31 %).

Prva mesta zasedajo Islandija (75 %), Danska (67 %), Norveška (65 %), Švedska (57 %) in Nizozemska (55 %). Na dno lestvice se uvrstijo Romunija (6 %), Bolgarija (10 %), Grčija (12 %), Hrvaška (13 %) in Italija (17 %).

Vir: Smith, Aaron. Government Online. Pewinternet.com, 27.4.2010 in Eurostat, 2010

Vir slike: Vlatacom

Datum 04.06.2010
Print