Naslov Slovenija na področju dostopnosti storitev e-uprave med vodilnimi

Rezultati poročila 8. meritve razvitosti e-uprave v Evropski uniji kažejo (študija Cap Gemini), da se dostopnost dvajsetih osnovnih storitev e-uprave v državah članicah še vedno izboljšuje.

Dostopnost osnovnih storitev e-uprave na ravni povprečja EU27+, ta poleg držav članic vključuje še podatke za Hrvaško, Islandijo, Norveško in Švico, je leta 2009 znašala 71 %, 12 odstotnih točk več kot leta 2007.

Slovenija je glede dostopnosti osnovnih storitev dosegla rezultat 95 %, kar je odličen dosežek, saj si s Švedsko deli 2. mesto. Prvo mesto (100 %) si delijo države Malta, Avstrija, Portugalska in Združeno kraljestvo. Estonija se z 90 % dostopnostjo uvršča za Slovenijo, na 3. mesto.

Povprečje EU27+ na področju dovršenosti storitev e-uprave, kjer se ocenjuje predvsem stopnja interakcije med ponudnikom storitve in uporabnikom, je leta 2009 znašalo 83 %, dve leti prej pa 76 %.

Slovenija se tudi kar se tiče dovršenosti storitev z rezultatom 97 % uvršča med vodilne države, točneje na 3. mesto. Malta in Portugalska sta dosegli maksimalno dovršenost, z 99 % jima na 2. mestu sledita Avstrija in Švedska. Tudi tu Sloveniji sledi Estonija, ki se z rezultatom 95 % uvršča na 4. mesto.

Poročilo za Slovenijo še ugotavlja, da je ta v zadnjih letih dosledno dosegala napredek na področju razvoja informacijske družbe. Razširjenost tako dostopa do interneta kot širokopasovnega dostopa je primerljiva s povprečjem Evropske unije, zelo dobre rezultate pa smo dosegli pri dostopnosti storitev javne uprave.

Poročila o stanju e-uprave v EU (Capgemini in druge organizacije):

8. poročilo (2009, pdf, en) >>

7. poročilo (2007, pdf, en) >>

6. poročilo 2006, pdf, en) >>

5. poročilo (2004, pdf, en) >>

4. poročilo (2003, pdf, en) >>

3. poročilo (2002, pdf, en) >>

2. poročilo (2002, pdf, en) >>

Primerjava 1. in 2. poročila (2003, pdf, en) >>

Vir: Europa.eu, 2010

Vir slike: eGovAsia

Datum 06.07.2010
Print

Raziskave - Europa.eu (107)