Naslov Vse večja vloga spletnih informacij o proizvodih in storitvah?

Pred nakupom izdelka ali storitve dodatne informacije na spletu vsaj občasno išče 58% polnoletnih Američanov, svoja mnenja o kupljenih izdelkih ali storitvah pa je na spletu že objavilo 24% le-teh, v raziskavi ugotavlja Pew Internet.

Delež posameznikov, ki so si pri iskanju informacij o izdelkih ali storitvah pomagali s spletom, se je v primerjavi z letom 2004, ko je le-ta znašal 49%, povečal za 9 odstotnih točk. Če je omenjeni delež v letu 2010 na nivoju populacije polnoletnih Američanov dosegel 58%, pa je na ravni polnoletnih uporabnikov interneta znašal 78%.

Vsak peti anketirani (21%) je dejal, da je »včeraj« na spletu iskal informacije o določenem izdelku, kar je 6 odstotnih točk več kot leta 2007 in 12 odstotnih točk več kot leta 2004.

Pew Internet še izpostavlja, da bi lahko k vse pogostejšemu objavljanju informacij o izdelkih in storitvah s strani potrošnikov pripomogla tudi socialna omrežja, ki so med leti 2005 in 2010 močno pridobila na priljubljenosti.

Poročilo (pdf, en) >>

Vir: Jansen, Jim. Online Product Research. Pewinternet.org, 29.9.2010

Vir slike: Smbceo.com

Datum 08.10.2010
Print