Naslov Zavoljo interneta porast spremljanja novic

Ob koncu 90. let se je pokazal trend, da Američani novicam namenjajo vse manj pozornosti, kar pa se kasneje spremenilo zavoljo interneta in mobilnih naprav, ki predstavljajo alternativne načine spremljanja aktualnega dogajanja, piše Pew Research Center.

Upad tiskanih medijev v zadnjem desetletju najbolj izrazit

Respondenti so pri vprašanju, kje vse so »včeraj« dostopali do novic, najpogosteje navedli televizijo (58%). Digitalni viri, kot so splet, e-pošta, mobilni telefoni in socialna omrežja, se nahajajo na 2. mestu (44%). Če se med digitalnimi viri omejimo samo na svetovni splet, omenjeni delež znaša 34%. Prek radia je novice spremljalo 34% vprašanih, na zadnjem mestu pa so časopisi (31%).

Med tradicionalnimi viri novic je televizija v največji meri uspela obdržati svoj tržni delež. Slednji se je od leta 1991 (68%) do danes (58%) zmanjšal za 10 odstotnih točk. Časopisi so v omenjenem obdobju beležili upad tržnega deleža za 25 odstotnih točk (1991: 56%; 2010: 31%), radio pa za 20 odstotnih točk (1991: 54%; 2010: 34%).

Digitalni mediji predvsem dopolnjujejo tradicionalne vire novic

Dobra tretjina (36%) Američanov novice spremlja tako s pomočjo digitalnih kot tradicionalnih virov, kar se zelo približa deležu posameznikov, ki se zanašajo izključno na tradicionalne medije (39%). Posamezniki, ki do novic dostopajo zgolj s pomočjo interneta in mobilnih naprav, brez da bi pri tem posegli še po tradicionalnih medijih, med Američani predstavljajo le 9% delež.

Predvsem se kaže trend, da Američani za spremljanje novic porabijo več časa kot pred desetletjem. Le-ti sicer danes – tako kot leta 2000 – na dan v povprečju porabijo 57 minut za dostop do novic prek tradicionalnih virov, vendar poleg tega porabijo še 13 minut za spremljanje novic prek digitalnih medijev (brez upoštevanja mobilnih naprav). Skupaj to znese 70 minut dnevno, kar je ena od najvišjih izmerjenih vrednosti vse od sredine 90. let prejšnjega stoletja.

Poročilo (pdf, en) >>

Vir: People-press.org, 12.9.2010

Vir slike: The-depository.co.uk

Datum 20.10.2010
Print