Naslov Internet in slovenski otroci

Mednarodna raziskava EU Kids Online II je pokazala, da nekaj več kot 74% slovenskih otrok uporablja internet vsak dan ali skoraj vsak dan. Uporaba se s starostjo povečuje. Otroci v povprečju na internetu preživijo 99 minut na dan. Tisti, stari od 9 do 10 let, na internetu preživijo približno 1 uro na dan. Skoraj 60% otrok internet uporablja v svoji sobi ali v katerem drugem zasebnem prostoru.

Otroci internet uporabljajo za različne aktivnosti. Za šolske potrebe je internet v zadnjem mesecu uporabljalo 65% otrok, 85% je v zadnjem mesecu gledalo video izseke, 52% je na internetu objavilo slike, videe ali glasbo. Spletno pošto je v zadnjem mesecu uporabljalo skoraj 70% otrok.

Na spletnih socialnih omrežjih ima svoj profil okoli 76% slovenskih otrok. Med otroki od 9 do 10 let je takih 47%, v starostni skupini od 11 do 12 let je takih 67%, svoj profil ima tudi 89% tistih, ki so stari od 13 do 14 let in skoraj 92% tistih, ki so stari od 15 do 16 let.

Malo manj kot polovica otrok ima na svojem profilu več kot 50 stikov. Javni profil ima 22% otrok, okoli 43% otrok pa ima zasebni profil, kar pomeni, da ga lahko vidijo zgolj prijatelji. Približno 18% otrok s profilom na spletnem socialnem omrežju ima tam med drugim objavljeno tudi svojo telefonsko številko ali domač naslov.

Z osebami, ki jih v živo prej niso poznali, je že komuniciralo 26% otrok. Med tistimi, starimi od 11 do 12 let, je bilo takih 20%, med otroki, starimi od 13 do 14 let, okoli 24%, med otroki od 15 do 16 let, pa je na spletu stik z neznanci imelo 29% le-teh.

43% slovenskih otrok se je že kdaj sestalo z osebo, ki je predhodno niso poznali v živo. 23% teh otrok se je v preteklem letu sestalo s 5 osebami ali več. Najpogosteje so otroci osebe, s katerimi so se sestali, spoznali prek spletnih socialnih omrežji. Pri 42% je šlo za starejšega najstnika (mlajšega od 20 let), ostali pa so se sestali z vrstniki.

Delež otrok, ki so se sestali z neznancem, je dokaj visok, izkazalo pa se je, da je velika večina, skoraj 86% otrok, nekomu povedala o svoji nameri. V večini so o tem obvestili vrstnike, 29% otrok je na srečanje nekdo spremljal.

Nekateri otroci imajo s srečanji slabe izkušnje. 67% otrok je namreč povedalo, da jim je oseba, s katero so se srečali, rekla nekaj žaljivega ali bolečega, 66% od teh je to dokaj do zelo razburilo. 80% otrok se je o tem pogovorilo s svojimi vrstniki.

Rezultati so pokazali, da je kar 83% otrok prepričanih, da znajo najti informacije o tem, kako varno uporabljati internet. Nastavitve zasebnosti na spletnih straneh mreženja zna spremeniti 79% otrok. To zna storiti 56% najmlajših, starih od 9 do12 let. Enak delež jih zna prav tako izbrisati zgodovino brskanja.

Izkazalo se je, da večina staršev ni pretirano zaskrbljena glede otrokove uporabe interneta in možnosti, da tam z njim stik naveže neznanec. Takšnih je nekaj manj kot 22% staršev. Prav tako zgolj četrtina staršev pravi, da jih skrbi, da bi otrok videl neprimerne vsebine na internetu.

Okoli 67% staršev se z otrokom pogovarja o tem, kaj le-ta počne na spletu. 59% staršev je v času, ko otrok uporablja internet, nekje v bližini, ob otroku v času uporabe sedi 22% staršev. Več kot polovica staršev je svojemu otroku svetovala, kako varno uporabljati internet in kako naj se obnaša do drugih ljudi na spletu.

Starši večinoma ne omejujejo otrokove aktivnosti na internetu. 70% staršev dovoljuje, da otrok uporablja program za takojšnje sporočanje kadar hoče, 12% jih pa to dejavnost nadzira, oziroma mora otrok dobiti dovoljenje za uporabo. Prav tako starši ne omejujejo gledanja video izsekov ter snemanja filmov in glasbe. Otroci na internetu ne smejo deliti svojih osebnih informacij, takih je 54%, pol manj (26%) staršev pa otrokom prepoveduje izmenjavo slik, videov in glasbe z drugimi.

Velika večina staršev ne uporablja zaščitnih mehanizmov. Programsko opremo za sledenje spletnih strani, ki jih otrok obišče, uporablja 9,4% staršev, storitev, ki omejuje čas, ki ga otrok preživi na internetu 8,6%, programsko opremo za filtriranje ali preprečevanje nekaterih spletnih strani pa 13,7% staršev.

Poročilo (pdf, en) >>

Ključne ugotovitve (pdf, sl) >>

Vir: EU Kids Online, 21.10.2010

Vir slike: EU Kids Online

Datum 01.11.2010
Print