Naslov Evropski otroci prvič na internetu pri devetih letih

Evropski otroci se z internetom v povprečju prvič srečajo pri devetih letih, kažejo rezultati 2. mednarodne raziskave EU Kids Online, v kateri je sodelovalo 25 različnih držav in je zajemala otroke v starosti od 9 do 16 let.

Pri takšni starosti se z internetom prvič srečajo tudi slovenski otroci. Najbolj zgodaj – pri sedmih letih – ga spozna povprečni otrok na Švedskem, v Estoniji pa ta starost znaša 11 let.

Na internetu vsak dan v povprečju preživijo 86 minut

Med otroki v starosti od 9 do 16 let, ki uporabljajo internet, v povprečju najdemo 57% tistih, ki ga uporabljajo vsak dan ali skoraj vsak dan. Ta delež je največji na Švedskem in v Bolgariji (83%), najnižji pa v Turčiji (31%). V Sloveniji najdemo 74% otrok, ki internet uporabljajo vsak dan ali skoraj vsak dan.

Otroci na internetu dnevno v povprečju preživijo 86 minut, na kar ima pomemben vpliv tudi starost. Tisti, ki so stari od 9 do 10 let, vsak dan za uporabo interneta v povprečju porabijo 57 minut, otroci od 15 do 16 let pa 115 minut.

Do interneta najpogosteje doma in v šoli

Med otroki opazovanih držav, ki so uporabniki interneta in so stari od 9 do 16 let, je 85% tistih, ki do medmrežja dostopajo v domačem okolju, in 63% takih, ki do interneta dostopajo v šoli. Zaradi vse večje razširjenosti mobilnih naprav, dostop do interneta ni več omejen zgolj na namizne računalnike, kar staršem dodatno otežuje nadzor nad otrokovimi internetnimi aktivnostmi.

Nezanemarljiv delež evropskih otrok do interneta namreč dostopa pri prijateljih (51%) in sorodnikih (41%). Dostop na javnih lokacijah pa je manj običajen. V spletnih kavarnah do interneta dostopa 14% evropskih otrok, v knjižnicah pa 12%.

Skoraj vsak 3. otrok uporablja mobilni dostop do interneta

Evropski otroci do interneta najpogosteje dostopajo prek družinskega (55%) ali lastnega računalnika (34%). Skoraj tretjina (31%) jih dostopa prek televizijskega sprejemnika. Sledijo mobilni telefon (28%), igralna konzola (24%), osebni prenosni računalnik (23%), družinski prenosni računalnik (23%) in druge prenosne naprave (10%), kot so pametni telefoni, dlančniki ipd.

Slovenski otroci na 2. mestu po digitalni pismenosti

Raziskava je preverila tudi digitalno pismenost otrok v starosti od 11 do 16 let, ki vključuje indikatorje z različnih področij, kot so veščine za iskanje informacij na spletu in varno rabo interneta. Povprečna stopnja digitalne pismenosti otrok vseh opazovanih držav je 3,1. Na prvem mestu je Finska (4,6), sledita Slovenija (4,4) in Nizozemska (4,2). Na dnu lestvice se nahajajo Italija (2,6), Romunija (2,6) in Turčija (1,9).

Izkazalo se je, da so evropski otroci tudi zelo samozavestni o svojem poznavanju interneta. S trditvijo, da o internetu vedo več od svojih staršev, se je zelo strinjalo 37% otrok, delno strinjalo pa 31% otrok.

Več kot otroci uporabljajo internet, več digitalnih veščin pridobijo, hkrati pa so tudi bolj izpostavljeni tveganjem. Približno vsak 8. otrok je dejal, da ga je zmotila ali razburila spletna izkušnja, ki vključuje srečanje s pornografijo, sporočili s spolno ali ustrahovalno vsebino in potencialno škodljivimi uporabniškimi vsebinami. Preberite več o tem, kako se slovenski otroci znajdejo na spletu in kako na to gledajo njihovi starši >>

Poročilo (pdf, en) >>

Vir: EU Kids Online, 21.10.2010

Vir slike: EU Kids Online

Datum 03.11.2010
Print