Naslov APEK: opazna rast penetracije fiksnih širokopasovnih priključkov

V 1. polovici leta 2010 se je trend povečevanja penetracije fiksnih širokopasovnih priključkov do interneta še dodatno okrepil, v poročilu ugotavlja APEK. Rast penetracije mobilnih priključkov se je nekoliko upočasnila, IP telefonija pa še naprej postaja vse večja konkurenca klasičnim fiksnim telefonskim priključkom.

23,6 širokopasovnih priključkov na 100 prebivalcev

Slovenija je v 2. četrtletju 2010 dosegla 23,6% penetracijo fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta glede na prebivalstvo, med gospodinjstvi pa je penetracija znašala 70,7%.

Prvo in drugo četrtletje 2010 je zaznamovala opazna rast penetracije širokopasovnih priključkov, tako glede na gospodinjstva kot glede na prebivalstvo.

Zato lahko pričakujemo, da bo Slovenija v naslednjem letu na tem področju presegla povprečje EU27. Prvega januarja 2010 je Slovenija dosegla 22,9% penetracijo fiksnih širokopasovnih priključkov glede na prebivalstvo, medtem ko je povprečje EU27 znašalo 24,8%.

V 2. četrtletju 2010 je na področju širokopasovnega dostopa največji delež pripadal tehnologiji xDSL (60,1%). Sledijo kabelski dostop (24,1%), optični dostop (14,8%) in ostale tehnologije (1%), npr. zakupljeni vodi.

Glede na število širokopasovnih priključkov so v opazovanem obdobju največje deleže beležili Telekom Slovenije (44,7%), T2 (19,1%), Telemach (10,4%) in Amis (9,7%).

Največ (58,5%) uporabnikov širokopasovnih tehnologij do interneta dostopa s hitrostjo, ki je manjša od 2 Mbit/s. Priključki 18,5% uporabnikov dosegajo hitrost nad 2 in pod 10 Mbit/s. S hitrostjo nad 10 Mbit/s do interneta dostopa 23% slovenskih uporabnikov.

102,6% penetracija mobilne telefonije

Slovenija je v 2. četrtletju 2010 beležila 102,6% penetracijo mobilne telefonije. Slednja je v enakem obdobju leta 2009 znašala 101,2%.

Tržni delež družbe Mobitel d.d. je v 2. četrtletju 2010 znašal 56,1%, kar je 1,5 odstotne točke manj kot v enakem obdobju leta 2009. Simobilov delež se je po stagnaciji v zadnjem četrtletju 2009 in 1. četrtletju 2010 povečal na 28,2%.

Rast IP telefonije tudi zaradi paketov, kot so dvojček, trojček in četverček

IP telefonija je vse večja konkurenca klasični fiksni telefoniji, predvsem na račun cenovno ugodnih paketov, ki tovrstno tehnologijo ponujajo skupaj s storitvami, kot sta televizija in internet.

Priključki IP telefonije (VoIP) so v 2. četrtletju 2010 predstavljali 36,9% delež, kar je 2 odstotni točki več kot v 1. četrtletju 2010. Ob koncu 2. četrtletja 2010 je bilo vzpostavljenih 305.728 VoIP priključkov – 281.592 (92,1%) rezidenčnih in 24.136 (7,9%) poslovnih.

 

Poročilo (pdf, sl) >>

Vir: Apek.si, 2010

Vir slike: Financialmodelingguide.com

Vir APEK
Datum 08.11.2010
Print