Naslov Resničnostni šovi zanimajo 21% slovenskih spletnih uporabnikov

Dobra petina (21%) slovenskih spletnih uporabnikov v starosti od 10 od 75 let se zanima ali zelo zanima za spletne vsebine s področja resničnostnih šovov, kažejo rezultati oktobrske meritve MOSS.

Resničnostni šovi bolj priljubljeni med mlajšimi uporabniki

Po podatkih raziskave zanimanje za spletne vsebine o resničnostnih šovih ni pogojeno s spolom, je pa pričakovano bolj značilno za mlajše spletne uporabnike.

Mladi do 24 let namreč predstavljajo 40 % vseh predstavnikov v segmentu spletnih uporabnikov, ki se zanima ali zelo zanima za tovrstne vsebine. Dobro petino (22%) vseh predstavnikov te ciljne skupine predstavljajo uporabniki interneta v starosti od 25 do 34 let, 18% vseh pa segment od 35 do 44 let.

V primerjavi s celotno slovensko spletno populacijo od 10 do 75 let, je zanimanje za spletne vsebine o resničnostnih šovih nadpovprečno v Pomurski, Koroški, Dolenjski in Podravski regiji, kjer se za omenjene vsebine zanima ali zelo zanima vsak četrti uporabnik spleta, v Osrednjeslovenski regiji in Goriški pa vsak šesti v starosti od 10 do 75 let.

Spletne video vsebine uporabniku omogočajo več nadzora

Resničnostni šovi predstavljajo tudi vzorčni primer konvergence TV vsebin s spletom, kjer internet prevzema vlogo podpornega distribucijskega kanala tradicionalnih medijskih formatov, hkrati pa s ponujanjem razširjene vsebine nadgrajuje tradicionalne formate.

Vsebine s področja resničnostnih šovov so na spletu najpogosteje zastopane v obliki videa na zahtevo, kar spletnemu uporabniku v smislu nadzora nad predvajano vsebino ponuja pomembno prednost pred tradicionalnimi televizijskimi vsebinami. Ta lahko s pritiskom na gumb video ustavi, previje nazaj ali naprej.

Podatki MOSS sicer potrjujejo, da slovenski spletni uporabniki radi posegajo po različnih multimedijskih vsebinah na spletu, saj jih kar 34 % slovenskih spletni uporabnikov od 10 do 75 let uporablja vsaj tedensko, če ne pogosteje.

Poročilo (pdf, sl) >>

Vir: Moss-soz.si, november 2010

Vir slike: Digitaljournal.com

Vir SOZ
Datum 30.11.2010
Print