Naslov 6 večjih medijev podpisalo Kodeks za regulacijo sovražnega govora na spletnih portalih

Spletno oko, ki sprejema prijave sovražnega govora in otroške pornografije na internetu, je v sodelovanju z večjimi spletnimi mediji pripravilo Kodeks za regulacijo sovražnega govora na spletnih portalih. H kodeksu so pristopili portali Delo.si, Dnevnik.si, MMC RTVS, Siol.net, Vecer.com in Zurnal24.si.

Odgovornost medijev spodbuja odgovornost uporabnikov

Podpis kodeksa je potekal 14. decembra na Fakulteti za družbene vede, kjer je prodekan za mednarodno sodelovanje dr. Bojko Bučar v nagovoru dejal, da dogodek predstavlja začetek poti urejanja zadev v družbi na področju regulacije sovražnega govora.

Potreba po enotnih smernicah na tem področju se je pojavila zaradi vse pogostejših prijav sovražnega govora, na katerega so prijavitelji naleteli na slovenskih novičarskih spletnih portalih.

Predstojnik katedre za novinarstvo dr. Marko Milosavljevič je izpostavil, da odgovornost medijev pomaga razvijati odgovornost uporabnikov, zato kodeks omogoča nastanek zametka bontona dobrega obnašanja in komuniciranja na internetu.

Obvezna registracija in uvedba gumba za anonimno podajo prijave

Kot je pojasnil vodja Centra za varnejši internet Slovenija dr. Vasja Vehovar, kodeks predstavlja operacionalizacijo zadev, ki spadajo v 297. člen Kazenskega zakonika. Ta opredeljuje sankcije za javno spodbujanje ali razpihovanje narodnostnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva, razdora ali nestrpnosti, ali spodbujanje k drugi neenakopravnosti zaradi telesnih ali duševnih pomanjkljivosti ali spolne usmerjenosti.

Kodeks predlaga sodelovanje predstavnikov podpisnikov kodeksa v delovni skupini ter poenotenje obrazca za oddajo komentarjev. Mediji, ki podpišejo ta kodeks, bodo poleg tega, da sami obravnavajo kršitve, prijave posredovali na Spletno oko.

Podpisniki kodeksa na spletni portal namestijo gumb, ki obiskovalcem omogoča anonimno prijavo sovražnega govora. Poleg tega uvedejo obvezno registracijo uporabnikov, preden le-ti lahko dodajajo komentarje, saj se samo z registracijo zagotovi kasnejšo blokado uporabnikov, ki kršijo 297. člen Kazenskega zakonika.

Pri Spletnem očesu si prizadevajo, da bi vzpostavili sodelovanje še drugimi spletnimi portali, blogi in forumi in jim omogočili, da prispevajo k zmanjšanju sovražnega govora na internetu.

Represija predstavlja le del boja proti sovražnemu govoru

Predstavnik Vrhovnega državnega tožilstva Aleš Butala je dejal, da kodeks predstavlja eno od preventivnih možnosti boja proti sovražnemu govoru, saj je kazenski pregon skrajno sredstvo. Represija je le del boja, zato morajo biti preventiva, osveščanje in izobraževanje skupni cilj vseh prizadevanj.

»Policijo veseli, da na področju boja proti sovražnemu govoru ne ostajamo sami, saj kodeks predstavlja osnovo za multidisciplinaren pristop,« je pojasnil Albert Černigoj, vodje oddelka za terorizem in ekstremno nasilje Generalne policijske uprave.

Černigoj je še dodal, da v Sloveniji sovražni govor ni prisoten v takšni meri kot v nekaterih drugih državah. Kljub temu je ključno vprašanje, do kolikšne mere sploh lahko dopustimo sovražni govor, saj ta lahko vodi do hujših odklonskih dejanj.

Na Facebooku ni sovražnega govora, ker je manj anonimnosti

Dr. Marko Milosavljevič je dejal, da na Facebooku ne najdemo sovražnega govora, ker je tam manj anonimnosti, in k diskusiji povabil ostale udeležence dogodka. Komentar so podali tudi predstavniki spletnih portalov.

Pri Delu ugotavljajo, da registracija nima takšnega učinka na kakovost komentarjev, kot bi želeli, zato se zavzemajo za uvedbo opcijske funkcije Facebook Connect. Slednja obiskovalcem omogoča, da se na spletni portal prijavijo s svojim Facebook uporabniškim računom. Pri Delu si na ta način zaradi manjše stopnje anonimnosti obetajo večjo kvaliteto komentarjev.

Pri Žurnalu so obvezno registracijo uvedli približno pred mesecem dni. Sprva so sicer opazili upad števila komentarjev, nato pa se je njihovo število vrnilo na prejšnjo vrednosti, vendar so hkrati opazili, da ni več skrajnih oblik sovražnega govora.

Pri Dnevniku menijo, da je kodeks dobrodošel ukrep, ker omogoča uporabnikom, da sodelujejo pri prepoznavanju sovražnega govora. Ker obiskovalci portala vsak dan dodajajo veliko novih sporočil, zaposleni namreč ne zmorejo nadzorovati vseh komentarjev 24 ur na dan.

Generalni direktor RTV-ja Marko Filli je dejal, da pristop h kodeksu predstavlja stališče, da se bodo podpisniki dodatno zavzeli za boj proti sovražnemu govoru.

Slovenska prijavna točka Spletno oko

Spletno oko deluje v okviru komunitarnega programa Varnejši internet plus in organizacije INHOPE. Kot člani svetovalnega telesa pri projektu sodelujejo tudi Vrhovno državno tožilstvo Slovenije in Policija ter predstavniki medijev in ostalih organizacij, ki aktivno delujejo na področju varovanja pravic otrok.

 

Poročilo (pdf, sl) >>

Vir: Dogodek ob podpisu Kodeksa za regulacijo sovražnega govora na spletnih portalih. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 14.12.2010.

Vir slike: Spletno oko

Datum 15.12.2010
Print