Naslov Smernice za varstvo osebnih podatkov na forumih

Informacijski pooblaščenec je pripravil nove smernice glede varstva osebnih podatkov na spletnih forumih, v katerih si lahko preberete o nevarnostih, ki prežijo na uporabnike spletnih forumov, in najdete mnogo koristnih nasvetov, kako preprečiti zlorabe in kako nanje odreagirati.

Spletni forumi, med katere v okviru smernic uvrščajo tudi spletne strani, ki nudijo možnost komentiranja novic in drugih prispevkov, so že dalj časa popularna oblika komunikacije med uporabniki interneta. Eden izmed glavnih razlogov za uspešnost forumov je tudi navidezna anonimnost uporabnikov.

Sproščenost povprečnega uporabnika pri uporabi foruma lahko pripelje do nepazljivosti in pretiranega zanašanja na anonimnost, saj možnost dajanja anonimiziranih izjav lahko nekomu povzroči ogromno škodo, če se kasneje razkrije, da je avtor.

Prav tako je treba upoštevati, da uporabniki na forumih zelo pogosto objavljajo osebne podatke drugih, s tem pa trčimo tudi ob pravice teh oseb. Javnost forumov je tako hkrati razlog za njihovo privlačnost in uspeh, kot tudi razlog za številne nevarnosti njihove uporabe.

Uporaba vzdevka sama po sebi ni zagotovilo za anonimnost. Če pri registraciji na forum vpišete svoje prave osebne podatke, bo kakšen spretnejši uporabnik morda znal priti do njih in jih zlorabiti. Prav tako se lahko zgodi, da sicer pri uporabi foruma ne boste razkrili svojih osebnih podatkov, vendar pa jih boste razkrili pri uporabi kakšne druge storitve.

Tako lahko npr. nekdo ugotovi vašo identiteto, ker poveže vaše uporabniško ime, ki ga uporabljate na spletnem forumu, z enakim uporabniškim imenom, ki ste ga uporabili, ko ste oddali kakšen spletni oglas. S pomočjo spletnih iskalnikov je na zelo enostavno povezati podatke na različnih spletnih straneh. Vaša identiteta je tako lahko razkrita na zakonit ali pa tudi na nezakonit način.

 

Kako doseči umik vsebine s spletnega foruma, za katero menim, da je nezakonita?

Za umik sporne vsebine bo najhitrejša pot, če se obrnete na upravljavca foruma, saj lahko od njega zahtevate umik sporne vsebine. Kot izhaja iz določb Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (Ur. l. RS, št. 61/06 s spremembami in dopolnitvami; ZEPT), upravljavec foruma (kot gostitelj vsebin) namreč ne odgovarja za objavljene vsebine, če zanje ne ve. Vendar pa se po vašem opozorilu na protipravno vsebino ne more več šteti, da upravljavec ni vedel zanjo. Zato se lahko zgodi, da bo upravljavec, ki sporne vsebine na vašo zahtevo ne umakne, odgovarjal za posledice objave.

1. odstavek 11. člen ZEPT opredeljuje omejitve odgovornosti ponudnika storitev gostiteljstva in določa naslednje:

Kadar se storitev informacijske družbe nanaša na shranjevanje podatkov, ki jih zagotovi prejemnik storitve, ponudnik storitev ni odgovoren za podatke, ki jih je shranil na zahtevo prejemnika storitve, ki ne deluje v okviru njegovih pooblastil ali pod njegovim nadzorom, pod pogojem, da ponudnik storitev:

  • ne ve za protipravno dejavnost ali podatek in mu v zvezi z odškodninsko odgovornostjo niso znana dejstva ali okoliščine, iz katerih izhaja protipravnost, ali

  • nemudoma, ko mu je protipravnost znana, ukrepa tako, da podatke odstrani ali onemogoči dostop do njih.

Če pa boste pri zahtevi za umik spornih vsebin neuspešni, lahko na podlagi drugega odstavka 11. člena ZEPT od sodišča zahtevate, da upravljavcu foruma naloži ustavitev ali preprečitev kršitve ter da zaradi odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj, varstva zasebnosti, varovanja tajnih podatkov in poslovne tajnosti odredi odstranitev nezakonitih vsebin ali onemogočanje dostopa do njih. Takšen predlog lahko sodišču v javnem interesu posredujejo tudi za nadzor pristojni upravni organi, skladno s področno zakonodajo.

 

Smernice glede varstva osebnih podatkov na spletnih forumih (pdf, sl) >>

Vir: Ip-rs.si, 29.11.2010

Vir slike: Smartblogs.com

Datum 11.01.2011
Print