Naslov Za internetne vsebine že plačalo 65% ameriških uporabnikov

Skoraj dve tretjini (65%) ameriških uporabnikov interneta je že plačalo za prenos ali dostop do vsebin v digitalni obliki, brez fizičnih nosilcev, piše Pew Internet.

Za prenos oz. dostop do glasbe je že plačalo 33% ameriških uporabnikov interneta, prav toliko se jih je že odločilo za nakup programske opreme v digitalni obliki. Sledijo mobilne aplikacije (21%), igre (19%) ter časopisi, revije in članki (18%).

Največ (43%) ameriških uporabnikov interneta, ki kupujejo vsebine v digitalni obliki, za slednje mesečno odšteje do 10 ameriških dolarjev. Od 11 do 30 dolarjev za tovrstne vsebine porabi 25% uporabnikov v ciljni skupini.

Naročnino za dostop do digitalnih vsebin plačuje 23% uporabnikov v opazovani ciljni skupini, sledita plačilo za posamezne datoteke (16%) in plačilo za pretočne (angl. streaming) vsebine (8%).

Pri uporabnikih, ki plačujejo za vsebine v digitalni obliki, med spoloma ni opaziti bistvenih razlik. Na tem področju so najbolj aktivni uporabniki v starosti od 30 do 49 let in posamezniki, ki živijo v gospodinjstvih z višjimi dohodki.

Poročilo  (pdf, en) >>

Vir: Jansen, Jim. 65% of internet users have paid for online content. Pewinternet.org, 30.12.2010

Vir slike: TechCrunch

Datum 21.01.2011
Print