Naslov V EU Socialna omrežja uporablja 77% otrok od 13 do 16 let

Profil na enem od socialnih omrežij ima 38% evropskih otrok od 9 do 12 let in 77% otrok od 13 do 16 let, kaže novo poročilo projekta EU Kids Online. V raziskavi je sodelovalo 25 različnih evropskih držav. Ciljna skupina so otroci v starosti od 9 do 16 let, ki uporabljajo internet.

Na vrh lestvice se v starostni skupini od 13 do 16 let uvršča Norveška, kjer socialna omrežja uporablja kar 92% otrok omenjene starosti. Največji delež (70%) uporabnikov socialnih omrežij med otroki v starosti od 9 do 12 let pa najdemo na Nizozemskem.

Slovenija za vodilnimi državami skorajda ne zaostaja. Pri nas socialna omrežja uporablja 91% otrok od 13 do 16 let in 53% otrok od 9 do 12 let. Povprečje za vseh 25 opazovanih držav znaša 77% med otroki od 13 do 16 let in 38% med otroki od 9 do 12 let.

Medtem ko med posameznimi državami lahko prihaja do opaznih razlik, pa podatki kažejo, da ima spol zanemarljiv vpliv na to, ali ima otrok profil na socialnem omrežju. Na ravni vseh preučevanih držav ima v starostni skupini od 9 do 16 let profil na socialnih omrežjih 58% dečkov in 60% deklic.

Rezultati raziskave so še pokazali, da se starostne omejitve na Facebooku - njegova politika pravi, da ne bo zavestno zbiral podatkov o otrocih, mlajših od 13 let -, niso izkazale za učinkovite. Facebook namreč uporablja vsak 10. otrok v starosti od 9 do 12 let, pri čemer se v nekaterih evropskih državah ta delež povzpne celo na 40%.

To je zaskrbljujoče, če upoštevamo še podatek, da je pri mlajših otrocih večja verjetnost, da bo njihov profil javno dostopen, saj se ne zavedajo pomena nastavitev zasebnosti. Podatki raziskave so pokazali, da ima 25% otrok od 9 do 12 let nastavitve zasebnosti svojega profila nastavljene na »javno«. Med otroki z javnimi profili je kar petina takih, ki so med drugim navedli bodisi svoj domači naslov bodisi telefonsko številko.

Avtorji raziskave zato poudarjajo, da bi morali ukrepi za zasebnost zagotoviti, da profili mladoletnikov že glede na privzete nastavitve niso javno dostopni, in da bi morali ponudniki socialnih omrežij uporabnike spodbujati k zagotavljanju varnosti njihovih osebnih podatkov.

Poročilo (pdf, en) >>

Vir: Lse.ac.uk, april 2011

Vir slike: Wordpress.com

 

Datum 04.05.2011
Print