Naslov Spletne bančne storitve uporablja 45% slovenskih spletnih uporabnikov

Spletne bančne storitve uporablja vsaj mesečno 45% slovenskih spletnih uporabnikov med 10. in 75. letom starosti, kar je za 24 odstotnih točk več kot v istem obdobju leta 2009, v raziskavi ugotavlja Moss.

Največji delež vsaj mesečnih uporabnikov spletnih bančnih storitev sestavljajo uporabniki, ki imajo zaključeno najmanj višjo/visoko šolo ali univerzo (36%), z odstotno točko manj pa jim sledijo uporabniki, ki imajo končano štiriletno srednjo šolo.

Leta 2011 je bilo prav tako največ mesečnih uporabnikov spletnih bančnih storitev višje izobrazbe, medtem ko je bilo leta 2010 in 2009 največ spletnih uporabnikov bančnih storitev z zaključeno štiriletno srednjo šolo.

Poročilo (pdf, sl)>>

Vir: Moss-soz.si, 27.90.2012

Vir slike:groupin.pk

Vir SOZ
Datum 07.01.2013
ViriSlovenski viri
Print