Naslov Progress Report eEurope 2003+

Ob Evropski konferenci o informacijski družbi  konec februarja 2004 v Budimpešti je bilo obavljeno tudi poročilo o napredku kandidatk na področju informacijske družbe.  

Glede na osnovni akcijski načrt Action Plan 2003+ se najnovejše poročilo Progress Report eEurope 2003+ izogiba neposredni oceni o uspešnosti in uresničevanju akcijskega načrta. Akcijski načrt je bil namreč v svojih ciljih izredno natančen in iz poročila ne izvemo, v kakšni meri je bil uresničen, čeprav lahko iz primerjav razberemo o določenem razkoraku.

Primerjave za Slovenijo temeljijo na sekundarnih podatkih in tudi na treh posebnih anketah (zdravniki, podjetja, gospodinjstva), izvedenih v jeseni 2003. V primerjavi s podatki projekta RIS prihaja do določenih razhajanj le pri raziskavi podjetij, kjer analize RIS kažejo nekoliko ugodnejšo sliko za Slovenijo.

V splošnem pa daje poročilo vtis, da je Slovenija v večini pogledov še vedno med najbolj razvitimi kandidatkami (skupaj z Malto in Ciprom), čeprav hitro izgublja svojo izhodiščno prednost v primerjavi z ostalimi kandidatkami, predvsem z Estonijo, Češko, Madžarsko in Poljsko.

V pogledu ovir za večjo uporabo interneta poročilo potrjuje rezultate projekta SIBIS, ki za Slovenijo ugotavlja presenetljivo pomanjkanje eksplicitnih ovir za intenzivnejšo uporabo interneta.

V pogledu Slovenije posebej izstopajo tudi navedbe, ki kažejo, da so stroški uporabe interneta med najnižjimi, tako v EU kot med kandidatkami.

Podrobnosti:

Datum 29.03.2004
Print