Naslov On-line SIBIS poročilo za 27 držav

V okviru projekta SIBIS je on-line na voljo celotno pregledno poročilo za 15 držav članic, 10 držav kandidatk ter ZDA in Švico. Predstavljeni so nekateri vključeni grafični pregledi najpomembnejših ugotovitev projekta SIBIS.

Obdelana so vsa najpomembnejša področja informacijske družbe: uporaba interneta, tehnologije v gospodinjstvih, mobilna telefonija, varnost, zasebnost, e-nakupovanje, e-bančništvo, teledelo, mobilno teledelo, e-uprava, digitalni razkorak, e-zdravje, računalniška pismenost, e-učenje.

Poročilo z naslovom

Measuring the Information Society in the EU, the EU Accession Countries, Switzerland and the US. SIBIS, June 2003 (211 strani),

je na voljo v PDF obliki, zelo zainteresiranim pa je pri projektu RIS na voljo še nekaj tiskanih publikacij.

Vir SIBIS
Datum 15.07.2003
Print