Naslov Delo IT: ankete avgust 2004

Uporaba digitalnih fotoaparatov

V prilogi Delo IT (20. 8. 2004) so bili objavljeni rezultati kratke telefonske ankete o uporabi digitalnih fotoaparatov.

Delež vprašanih, ki ne uporabljajo digitalni fotoaparat, je 80 %. 36 % vprašanih, ki nimajo digitalnega fotoaparata, je kot razlog navedlo, da nima potrebe po fotografiranju, 24 % je zadovoljnih z navadnim fotoaparatom in 22 % meni, da nakup predstavlja visok strošek.

V naslednjih 12 mesecih bo zagotovo kupilo digitalni fotoaparat 7 % in verjetno 12 % vprašanih. 

Struktura uporabnikov e-nakupovanja in e-bančništva

V prilogi Delo IT (13. 8. 2004) so bili objavljeni rezultati kratke telefonske ankete o e-nakupovanju in e-bančništvu.

Večina nakupovalcev preko interneta je moških (65 %). Žensk je 35 %. Glede na kraj bivanja so deleži kupcev dokaj enakomerno razporejeni. 35 % jih živi v večjem mestu, 34 % v manjšem mestu in 31 % na vasi. Večina jih ima višjo,  visoko ali višjo izobrazbo (48 %). Srednješolsko izobrazbo ima 31 % in osnovnošolsko ali poklicno 3 %. Ostali se še šolajo.

Med uporabniki e-bančništva prevladujejo prebivalci večjih mest – 44 %. Iz manjših mest jih je 29 % in 27 % živi na vasi. 46 % jih ima višjo, visoko ali višjo izobrazbo, 42 % jih ima srednjo šolo in 3 % osnovno ali poklicno. Ostali se še šolajo.

Vir Delo
Datum 31.08.2004
Print