Naslov Delo IT: ankete julij 2004

Uporaba e-nakupovanja in e-bančništva

V prilogi Delo IT (30. 7. 2004) so bili objavljeni rezultati kratke telefonske ankete o uporabi e-nakupovanja in e-bančništva.

Preko interneta je že kupovalo 24 % vprašanih. Le v Sloveniji je kupovalo 14 %, le v tujini pa 6 %. Kot glavni razlog, da ne kupujejo preko interneta (62 %)  so vprašani navedli, da nimajo potrebe. Elektronskemu načinu poslovanja ne zaupa 30 % vprašanih in 3 % so kot vzrok navedli, da nimajo kreditne kartice.

Bančnega poslovanja preko interneta ne uporablja 71 % vprašanih. Le 4 % vprašanih načrtuje v prihodnjih 12 mesecih uporabo bančnega poslovanja preko interneta.

Vir Delo
Datum 31.07.2004
Print