Naslov Eurostat 2004: Iskanje zdravstvenih informacij

Med podatki Eurostata v bazi Cronos o informacijski tehnologiji je tudi sklop o zdravstvu. Vir podatkov je anketa o informacijsko komunikacijski tehnologiji (IKT), ki je potekala po enotni metodologiji med gospodinjstvi v državah EU spomladi 2004. V Sloveniji so podatke zbirali na terenu med 13. in 26. aprilom. Gre za prvo uradno anketo, ki primerja IKT Slovenije z ostalimi državami EU. Za nekatere države podatki še niso zbrani.

V Sloveniji v anketo sicer niso bila vključena vsa vprašanja s tega področja (npr. naročanje zdravniških receptov, naročanje na pregled preko interneta).

Razberemo lahko, da je  preko interneta na forumih in drugih straneh z zdravstveno vsebino v zadnjih treh mesecih iskalo nasvet strokovnjaka kar 15,2 % uporabnikov interneta, kar nas uvršča na visoko drugo mesto med obravnavanimi EU državami oz. na tretje, če upoštevamo tudi Turčijo, kjer pa je uporabnikov interneta še zelo malo in so nadvse specifični.

Pri iskanju informacij na internetu o boleznih, poškodbah, prehrani in zdravilih pa se Slovenija po deležu  umešča nekoliko nižje, v sredino, še vedno pa v tem pogledu ne zaostaja tako kot v prenekaterih drugih vidikih aplikacij informacijske družbe. Nekoliko nižjo rabo interneta na tem področju je v primerjavi z EU pokazala že tudi raziskava RIS iz leta 2002.

Podobno splošno zaostajanje na tem področju potrjuje tudi raziskava eEurope2003+ glede uporabe interneta med zdravniki v Sloveniji, kjer se potrjuje klasično razmerje: Slovenija izrazito zaostaja za povprečjem EU15, med novimi članicami pa tudi za Estonijo, pred večino ostalih novih članic pa je v znatni prednosti.

Preglednica št. 1: Delež uporabnikov interneta v zadnjih 3. mesecih, ki so v zadnjih 3. mesecih iskali zdravstvene informacije (Vir: Eurostat, Raziskava o IKT, pomlad 2004, SURS)

Država

Iskali nasvet strokovnjaka

Se naročili na pregled

Iskali inf. o poškodbah, boleznih, zdravi prehrani

Naročili zdravniški recept

dk

3,3

1,7

36

1,4

gr

21,9

21,8

30,9

21,8

cy

0,5

0,2

17,3

0,1

at

2,4

1

11,4

0,8

si

15,2

 

34,6

fi

4

2,9

46,9

se

3,6

1,8

21,5

0,9

uk

9,8

41,7

is

4,7

1,9

49,1

0,9

tr

84,4

84

92,5

83,8

Vir podatkov: Eurostat, Chronos, SURS

Povezave:

Datum 13.01.2005
Print

Raziskave - Europa.eu (107)