Naslov Delo IT: januarske ankete

IT v gospodinjstvih

V prilogi Delo IT (28.1.2005) so predstavljeni rezultati telefonske ankete opravljene januarja 2005 s katero so skušali ugotoviti nekaj dejstev o posedovanju informacijskih tehnologij v gospodinjstvih.

Med vprašanimi ima ADSL priključek 14 % gospodinjstev, o nakupu v naslednjem letu dni pa razmišlja 16 vprašanih gospodinjstev. Preko kabelskega TV sistema dostopa do interneta 16 % vprašanih gospodinjstev, 15 % pa razmišlja o nabavi. ISDN priključek ima 27 %, o njem pa razmišlja 16 % vprašanih gospodinjstev. Satelitsko anteno ima 25 % vprašanih gospodinjstev, o njenem nakupu pa razmišlja 14 %. Priključek na omrežje kabelske TV ima 54 % vprašanih, 9 % pa o njegovi nabavi v naslednjih 12 mesecih resno razmišlja. Mobilni telefon ima 91% vprašanih gospodinjstev, o njegovem nakupu v naslednjih 12 mesecih pa razmišlja 8 % vprašanih.

Med gospodinjstvi, ki imajo priključek na kabelsko omrežje, 57 % vprašanih nima in ne razmišlja o nakupu dostopa do interneta. Dostop ima 26 % vprašanih, o nakupu v naslednjih 12 mesecih pa razmišlja 15 % vprašanih.

Vir: Delo IT, 28. januar 2005.

 

Mobilna telefonija

V prilogi Delo IT (21.1.2005) so predstavljeni rezultati telefonske ankete opravljene januarja 2005 s katero so skušali ugotoviti nekaj dejstev o uporabi mobilne telefonije.

Mobilni telefon ima in ga uporablja 82 % vprašanih. Med operaterji mobilne telefonije prevladuje Mobitel, saj uporablja njegove storitve 75 % vprašanih. Simobilove storitve uporablja 17 % vprašanih, Debitelove 4 % in Vegine 1 %. Uporaba mobilne telefonije se je v primerjavi z majem 2004 povečala za 6 %. Desetina vprašanih uporablja več kot le en mobilni telefon. V naslednjih 12 mesecih namerava nov mobilni telefon kupiti 22 % že obstoječih uporabnikov mobilne telefonije in 9 % neuporabnikov.

Največ mobilnih telefonov, ki jih vprašani uporabljajo je starih od 1 do 2 let (34 %). Manj kot 6 mesecev starih telefonov je 19 %, od 6 do 12 mesecev jih je 15 %, 3 leta jih je 17 %, 4 leta jih je 10 % in 5 ali več let jih je 3 %.

Med znamkami mobilnih telefonov prevladuje Nokia s 37 %, sledi ji Sony-Ericsson s 26 %, Siemens z 12 % in Motorola z 8 %.

Vir: Delo IT, 21. januar 2005.

Uporaba interneta in elektronskega bančništva

V prilogi Delo IT (14.1.2005) so predstavljeni rezultati telefonske ankete opravljene novembra 2004 s katero so skušali ugotoviti koliko vprašani uporabljajo internet in e-bančništvo.

Računalnik redno uporablja 52 % vprašanih, internet pa 44 %. Bančno poslovanje preko interneta uporablja 35 % vprašanih. Od uporabnikov interneta v naslednjih 12 mesecih načrtuje uporabo bančnih storitev preko interneta 5 % vprašanih. O tem je že razmišljalo 21 % vprašanih. Teh storitev ne uporablja in ni o tem razmišljalo 39 %.

S storitvami elektronskega bančništva je zelo zadovoljnih ali zadovoljnih 76 % vprašanih. Nezadovoljnih ali zelo nezadovoljnih je 13 % vprašanih.

Vir: Delo IT, 14.1.2005.

Nakupi IT tehnologije v letošnjem letu

V prilogi Delo IT (7.1.2005) so predstavljeni rezultati telefonske ankete s katero so skušali ugotoviti katere IT izdelke nameravajo vprašani kupovati v letošnjem letu.

Izkazalo se je, da je zanimanje zelo skromno. Na lestvici od 1 (sploh ni verjetno) do 5 (zelo verjetno) so vprašani nakupe IT naprav ocenili takole: mobilni telefon 1,6, predvajalnik DVD 1,4, digitalni fotoaparat 1,36, predvajalnik MP3 1,21, komponenta ali sistem HI-FI 1,19, namizni računalnik 1,19, igralna konzola 1,18, prenosni računalnik 1,13, ploski TV (LCD ali plazma) 1,11.

Na vprašanje kako verjetno boste do konca leta kupili mobilni telefon je le 13 % vprašanih odgovorilo, da verjetno ali zelo verjetno. Kar 80 % je izjavilo, da sploh ni verjetno.

48 % uporabnikov interneta pred večjim nakupom preveri informacije na internetu, medtem ko je takšnih, ki tega ne storijo 22 %.

Vir: Delo IT, 7.1.2005

Vir Delo
Datum 28.01.2005
Print