Naslov Teledelo najbolj razvito na Nizozemskem, Slovenija zaostaja

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer je objavila publikacijo Kvaliteta dela in zaposlitve. Del vsebine je namenjen teledelu in e-učenju.  

Najeveč teledela opravijo na Nizozemskem. Tam več kot 9 % zaposlenih dela vsaj en dan v tednu preko teledela. Delež zaposlenih, ki izvaja teledelo pa je 21 %. Druga države, ki imajo teledelo zelo razvito so še Danska, Finska, Švedska in Velika Britanija. V Sloveniji izvaja teledelo okoli 4,5 % zaposlenih. Okoli 1,5 % jih teledelo izvaja vsaj 1 dan v tednu. To Slovenijo uvršča v spodnji del lestvice držav EU in tudi za nekatere pristopnice (Estonija, Poljska, Litva).   

Vir: Quality in work and employment, European Fundation.   Poročila:

 

Datum 24.05.2005
Print

Raziskave - Europa.eu (107)