Naslov Eurostat: Uporabniki interneta v EU
Eurostat je objavil nove in dopolnjene podatke o uporabi informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) v Evropski uniji. Gre za dopolnjene podatke, ki jih je delno objavil že decembra 2004. V Sloveniji je podatke zbiral Statistični urad RS spomladi 2004.

Po najnovejših ugotovitvah v EU uporablja internet 47 % prebivalcev. Večji delež je med moškimi. Največji delež uporabnikov interneta imajo Švedska (82%), Danska (76%) in Finska (70%). Najmanjši delež imajo Grčija (20%), Madžarska (28%), Litva, Poljska in Portugalska (29%). Največji delež uporabnikov je v starostni stopnji od 16 do 24 let. S starostjo delež uporabnikov pada.

Med podjetji je največ uporabnikov interneta na Danskem in Finskem (97%), Belgiji in Švedski (96 %). Najnižje deleže imajo Portugalska (77 %), Madžarska (78 %), Litva (81 %) in Ciper (82 %).

Slovenija je se večinoma umešča nekam v sredino lestvice pred večino novih pristopnic a zaostaja za velikim delo starih članic.

Preglednica: Uporabniki interneta (vir: Eurostat)

Deleži uporabnikov interneta Deleži širokopasovnega dostopa

Posamezniki Podjetja Gospodinjstva Podjetja
Skupaj Moški Ženske
EU25* 47 51 43 89   53
Belgija       96   70
Češka

 

 

 

90

 

38
Danska 76 79 73 97 36 80
Nemčija 61 65 57 94 18 54
Estonija 50 50 51 90 20 68
Grčija 20 23 16 87 0 21
Španija 40 45 36 87 15 72
Francija

 

 

 

 

 

 

Irska

 

 

  92 3 32
Italija 31 37 26 87

 

51
Ciper 32 36 28 82 2 35
Latvija 33 34 33

 

5

 

Litva 29 30 29 81 4 50
Luksemburg 65 74 57

 

16

 

Madžarska 28 30 26 78 6

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Nizozemska

 

 

 

88

 

54
Avstrija 52 58 46 94 16 55
Poljska 29 30 28 85 8 28
Portugalska 29 32 27 77 12 49
Slovenija 37 39 35 93 10 62
Slovaška

 

 

 

 

 

 

Finska 70 70 71 97 21 71
Švedska 82 83 80 96

 

75
Velika Britanija 63 67 59 87 16 44
Bolgarija

 

 

 

62

 

28
Romunija

 

 

 

52

 

7
Turčija 13 19 8   0

 

Islandija 82 84 81   45

 

Norveška 75 79 71 86 30 60
* EU25 - le države, ki so posredovale podatke    Povezave:  
Datum 08.06.2005
Print

Raziskave - Europa.eu (107)