Naslov Eurostat: izobraževanje ljudi od 25 do 64 let
Eurostat je objavil rezultate raziskave o izobraževanju ljudi v EU starih od 25 do 64 let, ki so jo izvedli v letu 2003. Raziskava je pokazala, da se je 42% vprašanih izobraževalo v zadnjih 12 mesecih. 10% jih je sodelovalo v več kot eni obliki izobraževanja.

Največji delež tistih, ki se izobražujejo je v Avstriji (89%), Luksemburgu in Sloveniji (82%), na Danskem (80%) in Finskem (77%). Najmanjše deleže imajo Madžarska (12%), Grčija (17%), Španija (25%) in Češka (29%). Med spoloma ni značilnih razlik, znatnejša odstopanja so le na Irskem, v Latviji, Litvi in Franciji.

V Evropski uniji (EU25) so se v povprečju nezaposleni neformalno izobraževali 210 ur, medtem ko so se zaposleni le 67 ur. Delež nezaposlenih, ki so sodelovali v neformalnih oblikah izobraževanja je bil 14%, delež zaposlenih pa 21%.

Bolj se dodatno izobražujejo tisti, ki imajo višjo izobrazbo.

Preglednica: Delež tistih, ki se izobražujejo – populacija od 25 do 64 let

Vsi

Glede na zaposlitev

 

Moški

Ženske

Skupaj

Zaposleni

Nezaposleni

Neaktivni

EU25

41

43

42

21

14

6

Belgija

40

44

42

26

13

5

Češka

27

30

29

17

6

2

Danska

80

79

80

53

41

23

Nemčija

41

43

42

16

12

4

Estonija

33

30

31

19

13

Grčija

16

19

17

6

7

2

Španija

25

24

25

12

16

5

Francija

47

55

51

25

20

6

Irska

53

44

49

17

12

6

Italija

46

51

49

7

2

1

Ciper

35

40

38

25

13

4

Latvija

50

42

46

17

8

4

Litva

32

24

28

10

4

Luksemburg

81

82

82

20

20

6

Madžarska

12

11

12

6

5

2

Malta

53

54

53

14

4

Nizozemska

39

44

42

13

9

5

Avstrija

90

88

89

30

25

11

Poljska

31

29

30

15

4

1

Portugalska

44

45

44

11

9

4

Slovenija

83

81

82

31

13

5

Slovaška

59

61

60

29

7

2

Finska

81

74

77

50

25

16

Švedska

73

69

71

53

24

23

Velika Britanija

38

37

38

42

26

14

  European Labour Force Survey >> (pdf, 307 KB)

Vir: Europa Rapid, 6.9.2005

Datum 08.09.2005
Print

Raziskave - Europa.eu (107)