Naslov Eurostat 2004: digitalni razkorak

Eurostat je objavil podatke o e-vključenosti v Evropski uniji iz raziskave iz leta 2004. V zadnjem desetletju je so informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) postale dostopne širši javnosti. Kljub temu pa ostaja razkorak med tistimi, ki imajo in uporabljajo IKT in tistimi, ki ne uporabljajo.

Digitalni razkorak je najbolj odvisen od starosti in izobrazbe, medtem ko med spoloma ni bistvenih razlik. Največji delež uporabnikov interneta in računalnikov je v starostni skupini od 16 do 24 let in je 3-krat višji kot v starostni skupini 55 do 74 let. Enako je, če primerjamo ljudi z višjo in nižjo izobrazbo.

Razširjenost interneta in računalnikov je manjša v redko poseljenih območjih in ruralnih območjih.

Glavni vpliv na posedovanje in uporabo IKT imajo otroci. Delež gospodinjstev z računalniki je večji v primeru gospodinjstev z otroki. Ta deleže je večji za 50 %. Enako velja tudi za dostop do interneta in širokopasovni dostop.

Slika št.1: Gospodinjstva z osebnim računalnikom v % (vir Eurostat)       Slika št.2: Gospodinjstva z dostopom do interneta v % (vir Eurostat)       Slika št.3: Gospodinjstva s širokopasovnim dostopom do interneta (vir Eurostat)       Preglednica: Deleži uporabnikov interneta (vir: Eurostat)   

  Skupaj Zaposlitveni status Stopnja izobrazbe
Študenti Zaposleni Nezaposleni Upokojeni Nizka Srednja Visoka
EU25 47 85 60 40 13 25 52 77
Belgija                
Češka 32 81 39 14 3 24 28 74
Danska 76 96 83 65 34 64 76 91
Nemčija 61 94 74 57 23 51 61 76
Estonija 50 92 59 32 7 42 45 69
Grčija 20 55 28 13 1 4 28 48
Španija 40 90 52 37 6 16 61 77
Francija                
Irska 34 57 42 17 11 16 38 59
Italija 31 74 42 29 6 13 51 71
Ciper 32 81 35 49 7 13 30 61
Latvija 33 79 41 10 2 19 29 64
Litva 29 87 33 8 1 27 21 38
Luksemburg 65 94 76 42 32 41 75 87
Madžarska 28 87 33 17 3 13 45 68
Malta                
Nizozemska 69 90 82 76 54      
Avstrija 52 93 63 43 15 32 54 78
Poljska 29 81 36 17 6 28 23 67
Portugalskal 29 91 37 15 3 14 73 84
Slovenija 37 86 48 19 4 16 36 84
Slovaška 46 83 53 24 6 22 52 76
Finska 70 97 82 62 20 54 71 89
Švedska 82 96 86 86 45 70 79 94
Velika Britanija 63 94 74 51 24 28 69 87
Bolgarija 16 58 19 6 1 7 14 37
Romunija 12 51 19 8 1 1 10 50
Turčija 13 53 27 21 3 4 30 60
Islandija 82 100 85

  

29 75 84 96
Norveška 75 99 85 63 33 43 74 91
  Kljub povečevanju rabe IKT na vseh področjih družbe, se razkorak ne zmanjšuje.

V Sloveniji je digitalni razkorak manjši kot v EU25 vendar večji kot v EU15.

The digital divide in Europe >> (pdf, 280 KB, en)

Eurostat raziskave na RISu >>

Raziskava IKT 2005 >>

Datum 11.11.2005
Print

Raziskave - Europa.eu (107)