Naslov Eurostat 2004: spletne aktivnosti
Eurostat je objavil rezultate o internetnih aktivnostih iz raziskave IKT spomladi 2004. V Evropski uniji je internet uporabljalo 89% podjetij, 65% pa je imelo tudi lastno spletno stran. Uporabniki interneta uporabljajo internet predvsem za iskanje informacij, uporabo spletnih storitev in komuniciranje (e-pošta).

Internet ima 89 % podjetij v EU. Najvišji deleže imajo Danska in Finska (97%), Belgija in Švedska (96%) ter Nemčija (94%). Najnižji delež imata Portugalska in Madžarska (77%). V Sloveniji je ta delež znašal 93%. Največji delež uporabnikov interneta ima Švedska (81%). Evropsko povprečje je 47%.

Slika št.1: Uporaba interneta v podjetjih v % (vir: Eurostat, april 2004)       Uporabniki najpogosteje uporabljajo internet za iskanje informacij in uporabo spletnih storitev. Ta delež je dosegel preko 80 %, po posameznih državah pa se je gibal od 82% do 95%). Internet uporablja za komunikacijo od 77% do 92% uporabnikov. Bolj zaostaja nakupovanje in prodaja preko interneta ter e-bančništvo.

Najbolj aktivna starosta skupina na področju pošiljanja e-pošte je v območju od 25 do 34 let, sledi ji pa starostna skupina 16 do 24 let. Uporaba e-bančništva je dokaj enakomerno razporejena po starostnih skupinah, manj uporabnikov je le v skupini 16 do 24 let.

Več informacij:

Datum 22.11.2005
Print