Naslov Eurostat 2005: uporabniki interneta v EU (1.del)
Eurostat v bazi Cronos postopno - kakor jih pač pošiljajo države članice - objavlja podatke iz letošnje spomladanske raziskave o uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT). Za Slovenijo je raziskavo opravil Statistični urad RS skupaj s  projektom RIS, in sicer v aprilu in maju 2005.

Podrobnosti o raziskavi, vključno z vprašalniki >>

Rezultati kažejo, da se je delež tedenskih uporabnikov interneta (med prebivalci v starosti od 16 do 74 let) v Sloveniji od leta 2004 povečal za opaznih 7 odstotnih točk, na okoli 40%. Upoštevati velja, da je interval zaupanja v vsako smer širok okoli 2.5%. Med uporabniki interneta, ki so internet uporabljali v zadnjih treh mesecih, se je delež tedenskih uporabnikov zmanjšal za 5 odstotnih točk na 86%.

Sicer se Slovenija po deležu rednih uporabnikov uvršča pod povprečje Evropske unije, čeprav je med vodilnimi  med novimi članicami. Nekoliko slabši je položaj v primerjavi z državami EU15.  

Dodati velja, da je to šele druga Eurostatova raziskava o IKT v gospodinjstvih, zato se še vedno sooča z določenimi metodološkimi problemi. Opazna so znatna izboljšanja, saj letos - za  razliko od lani - imamo večino rezultatov še v istem letu. Posebej koristna je priprava rezultatov v bazi Cronos. Eden večjih problemov ostaja definicija uporabe interneta, saj je opredeljena kar z vprašanjem "kdaj ste nazadnje uporabljali internet", s čimer se problematika  mobilnega interneta prepušča percepciji v posamezni državi.

Preglednica št. 1: Deleži tedenskih uporabnikov interneta in deleži tedenskih uporabnikov interneta med tistimi, ki so v zadnjih treh mesecih uporabljali internet (vir: Eurostat, raziskava o IKT, pomlad 2005)

 
  tedenski uporabniki tedenski uporabniki med tistimi, ki so v zadnjih 3 mesecih uporabljali internet
Država 2004 2005 2004 2005
EU25 38 44 81 85
EU15 41 48 81 85
Švedska 75 76 92 93
Nizozemska   74   93
Luksemburg 59 63 90 92
Finska 63 62 90 86
Estonija 45 54 89 91
Nemčija 50 54 81 84
Velika Britanija 49 54 77 81
Belgija   53   92
Avstrija 46 49 89 88
Slovaška 40 43 86 85
Slovenija 33 40 91 86
Latvija 27 36 82 87
Madžarska 21 34 77 90
Litva 26 30 88 87
Poljska 22 29 78 84
Italija 26 28 82 84
Portugalska 25 28 85 87
Ciper 28 26 87 84
Češka 25 26 78 80
Grčija 17 18 88 82
Danska 70   92  
Irska 27   81  
Španija 31   78  
Bolgarija 13   85  
Romunija 10   80  
Turčija 11   85  
Islandija 77 81 91 94
Norveška 68   91  
Makedonija 15    

Datum 13.12.2005
Print

Raziskave - Europa.eu (107)