Naslov Uporaba IKT med študenti
 Direktorat za informacijsko družbo, znotraj Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, koordinira aktivnosti projekta Računalnik v vsak dom.  Eden od ciljev projekta je tudi vzpodbujanje nakupov računalnikov med študenti.

V tem  okviru sta Fakulteta za družbene vede, Projekt RIS, ter Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za Telekomunikacije  oktobra 2005 pomagali pri izvedbi ankete o uporabi informacijsko komunikacijskih tehnologij med študenti. Odzvalo se je 9 fakultet in 3.591 študentov:  

 • Fakultete za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani,
 • Fakultete za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani,
 • Fakultete za družbene vede, Univerza v Ljubljani,
 • Fakultete za gradbeništvo, Univerza v Mariboru,
 • Fakultete elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru,
 • Fakultete za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani,
 • Fakultete za organizacijske vede, Univerza v Mariboru,
 • Fakultete za humanistične študije, Univerza na Primorskem ter
 • Fakultete za management Koper, Univerza na Primorskem.

Raziskava je pokazala, da ima 20% študentov prenosni računalnik, med tistimi študenti, ki prenosnega računalnika nimajo, pa ga večina (66,%) potrebuje, vendar ga nimajo predvsem zato, ker so prenosniki predragi. Večina, 57,1% študentov (tudi tistih, ki že imajo prenosnik), je pripravljena kupiti prenosnik z določenim načinom obročnega odplačevanja, nadaljnjih 14,9% pa ga je pripravljenih kupiti celo brez obrokov. Če upoštevamo vse anketirane študente (tudi tiste, ki že imajo prenosnik), torej izraža namero za nakup 72% študentov. Še nekaj pomembnejših ugotovitev raziskave:

 • 97,3% študentov ima svoj lasten mobilni telefon, 86,6% ima osebni (namizni) računalnik, medtem ko ima prenosni računalnik 23,3% študentov, dlančnik pa le 5,2%;
 • 82% študentov ima trenutno na svojem osebnem računalniku lastniški operacijski sistem in programsko opremo, 2 % odprtokodno, 16% študentov pa ima kombinacijo obeh;
 • več kot 95% študentov uporablja internet vsaj enkrat na teden (79.5% jih uporablja internet skoraj vsak dan, 16.2% pa vsaj enkrat na teden);
 • največ študentov pri dostopu do interneta uporablja DSL internetno povezavo (60,3%) ter dostop do interneta preko kabelskega omrežja (39,2%);
 • razširjen je tudi mobilni dostop - ozkopasovno mobilno povezavo npr. preko WAP, GPRS uporablja 42,1% študentov;
 • neuporabnikom interneta ter tistim, ki ga uporabljajo manj kot mesečno, predstavljajo glavne ovire za neuporabo interneta, previsoki stroški dostopa (povprecje 3.2 na skali 1-5) in opreme (3.0);
 • v splošnem je uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij največja med študenti naravoslovnih fakultet, kot sta Fakulteta za računalništvo in informatiko, ULJ in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UMB;
 • 15,2% študentov uporablja brezžična omrežja WiFi; med študenti, ki teh omrežij ne uporabljajo pa jih 29,8% omrežij ne pozna, a jih le-ta zanimajo, 6,7% omrežij WiFi ne poznajo in jih tudi ne zanimajo, 48,3% študentov pa teh omrežij ne uporablja;
 • 76.7% študentov ne pozna in ne uporablja brezžičnega izobraževalnega omrežja (BIO), na drugi strani pa BIO uporablja le 5% študentov; le 18,3% študentov omrežje BIO sicer pozna, vendar ga ne uporablja;
 • študentje v največji meri ne uporabljajo brezžicnega omrežja BIO zaradi nepoznavanja (ocena 4.2 na skali 1-5), ker nimajo svojega prenosnega računalnika (3.9) ter ker omrežja BIO ne znajo uporabljati (3.2);
 • brezžična omrežja WiFi bolj uporabljajo študenti naravoslovnih fakultet.

Podrobnosti:

Vir MVZT
Datum 14.12.2005
Print