Naslov SURS: uporaba IKT v gospodinjstvih - pomlad 2005

Statistični urad RS je v Statističnih informacijah objavil rezultate raziskave Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v gospodinjstvih in po posameznikih, ki jo je izvedel spomladi 2005.

 

V prvem četrtletju 2005 je imelo vsaj en mobilni telefon 87 % gospodinjstev, osebni računalnik 61 % gospodinjstev, dostop do interneta pa 48 % gospodinjstev. Od tega je imelo 40 % gospodinjstev širokopasovno povezavo (npr. ADSL, kabelski internet, UMTS). Delež gospodinjstev z dostopom do interneta je bil v Sloveniji enak povprečju EU-25. V istem obdobju je redno, t.j. v zadnjih 3 mesecih, uporabljalo internet 50 % prebivalcev Slovenije v starosti od 10 do 74 let, 12 % te populacije pa je že opravilo nakup preko interneta.

Mlajše osebe, ki so se rodile v dobi širjenja informacijske tehnologije, močno vplivajo na opremljenost njihovega gospodinjstva z IKT. V prvem četrtletju 2005 je kar 84 % gospodinjstev z otroki imelo osebni računalnik, medtem ko je znašal ta delež v gospodinjstvih brez otrok le 51 %.

Skoraj polovica gospodinjstev je imela dostop do interneta, od teh jih je 96 % za dostop do tega omrežja uporabljalo osebni računalnik (93 % namizni računalnik, 18 % prenosni računalnik - možnih je bilo več odgovorov). Visok pa je tudi delež gospodinjstev, ki za dostop uporabljajo tudi mobilni telefon (45 %).

Uporaba računalnika in uporaba interneta sta v močni medsebojni odvisnosti, saj večina oseb, ki uporablja računalnik, uporablja tudi internet. Tudi za internet opažamo - enako kot za računalnik -, da ga uporablja več moških kot žensk ter da se uporaba s starostjo zmanjšuje.

V 1. četrtletju 2005 je bilo v Sloveniji več kot 840.000 posameznikov, starih od 10 do 74 let, ki so internet uporabljali redno oz. v zadnjih 3 mesecih. Od tega je bilo 440.000 uporabnikov in 400.000 uporabnic.

Rezultati raziskave >> (pdf, 1,19 MB)

Na RIS.org bomo pripravili tudi interpretacijo vseh podatkov in primerjavo z drugimi EU državami na podlagi podatkov Eurostat. Več o tem >>

Vir SURS
Datum 10.01.2006
Print