Naslov Eurostat 2005: uporabniki interneta v EU (2. del)
Eurostat v bazi Cronos postopno - kakor jih pač pošiljajo države članice - objavlja podatke iz raziskave o uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT), ki je bila izvedena spomladi 2005. Za Slovenijo je raziskavo opravil Statistični urad RS skupaj s projektom RIS, in sicer v aprilu in maju 2005.

Podrobnosti o raziskavi, vključno z vprašalniki >>

Kraj dostopa

Glede na kraj dostopa, tako v Sloveniji kot v EU prevladuje dostop od doma. V EU jih med uporabniki interneta (internet uporabljali v zadnjih treh mesecih) od doma dostopa 79% kar je 4 odstotne točke več kot leta 2004. V Sloveniji je ta delež znašal 76% in je v letu dni zrasel za 6 odstotnih točk. Slovenija še vedno zaostaja za povprečjem EU25 in EU15.

Do interneta dostopa na delovnem mestu 48% slovenskih uporabnikov kar je 6 odstotnih točk manj kot leta 2004. Vseeno pa je ta delež še vedno večji kot v EU25 (40%) in EU15 (41%).

Če pogledamo delež uporabnikov, ki dostopajo do spleta iz izobraževalnih ustanov vidimo, da se je v Sloveniji delež teh uporabnikov od leta 2004 do leta 2005 zmanjšal za 7 odstotnih točk in padel pod povprečje EU25 in je zgolj za eno odstotno točko večji od povprečja EU15. Večji padec je od novih članic zabeležila le Estonija.

Preglednica št. 1: Deleži po kraju dostopa do interneta med tistimi, ki so internet uporabljali v zadnjih 3 mesecih – v % (vir: Eurostat, raziskava o IKT, pomlad 2004, 2005)    

internet cafe izobraž. ustanova doma delovno mesto
Država 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
EU25     17 16 75 79 41 40
EU15     15 14 79 83 42 41
Belgija       8   81   31
Češka     24 21 63 62 45 44
Danska 1   16   89   70  
Nemčija 4   14 14 86 88 30 31
Estonija 11   25 13 64 68 41 33
Grčija 10 11 21 17 60 64 45 44
Španija     19   63   44  
Irska 3   14   67   44  
Italija     13 11 68 72 47 47
Cyper 10 6 18 15 70 70 45 45
Latvia 15 14 21 17 33 50 52 44
Litva 17 10 38 31 37 46 42 45
Luksemburg 3 0 11 14 90 94 41 38
Madžarska 10 6 24 19 52 56 36 45
Nizozemska 2 2 11 11 89 93  

Datum 13.01.2006
Print

Raziskave - Europa.eu (107)