Naslov Special Eurobarometer št. 250: Varnejši internet 2006

Eurobarometer je objavil rezultate raziskave Eurobarometer 2006: Varnejši internet, ki je zajela vseh 25 članic Evropske unije, dve državi kandidatki ter dve pridruženi članici. Namen raziskave je bil ugotoviti raven uporabe interneta med otroci in mladostniki ter preučiti vprašanja, ki so glede uporabe interneta pri teh starostnih skupinah še posebej pomembna.  

Raziskava je prišla do nekaterih zanimivih ugotovitev glede rabe interneta med slovenskimi otroki in odnosa staršev do varne uporabe tega medija. Internet je med slovenskimi otroki zelo razširjen, saj je 58 % slovenskih staršev izjavilo, da ga njihov otrok uporablja. Slovenijo lahko tako postavimo ob bok najrazvitejših držav uporabnic interneta. Od novih držav članic Evropske unije pa je več uporabnikov interneta med otroki le v Estoniji, ki je s 67 % med najbolje razvitimi članicami Unije. Poleg Estonije med najrazvitejše države spadajo še Švedska, Danska ter Nizozemska.  

Dva od petih evropskih staršev sta prepričana, da je njihov otrok na internetu naletel na potencialno škodljivo oz. nelegalno vsebino. Približno 22 % slovenskih (povprečje EU-25: 12 %) staršev meni, da je otrok na škodljivo oz. nelegalno vsebino naletel doma, zanimiv pa je podatek, da 9 % slovenskih staršev (povprečje EU-25: 5 %) meni, da je otrok na potencialno škodljivo vsebino naletel v šoli.  

Z vidika varne uporabe interneta so pomembna pravila, ki jih starši postavljajo svojim otrokom. Na ravni celotne Evropske unije 57 % staršev postavlja določene omejitve, vendar obstajajo velike razlike med posameznimi državami (npr. Finska je v ospredju s 73 %, medtem ko je Latvija na repu z 41 %). Slovenski starši so po omenjeni raziskavi v primerjavi s preteklo raziskavo nazadovali in so pod evropskim povprečjem, saj jih le 48 % postavlja določena pravila glede uporabe interneta (Eurobarometer 2004: 53 %). V povprečju so evropski starši bolj kot k postavljanju omejitev glede uporabe interneta, nagnjeni k postavljanju pravil glede gledanja televizije. V povprečju namreč 42 % evropskih staršev postavlja omejitve glede televizije v primerjavi z 22 % odstotki staršev, ki tovrstna pravila uporabljajo za internet.   V povprečju eden od dveh Evropejcev ve, kako oz. komu poročati o nelegalnih spletnih vsebinah. Stopnja ozaveščenosti je bistveno nižja v novih članicah EU oz. pridruženih članicah, kjer v povprečju le ena oseba od petih ve, kaj storiti v primeru, če na internetu naletijo na potencialno nelegalno vsebino. Povprečna stopnja ozaveščenosti na evropski ravni znaša 52 %, medtem ko je stopnja ozaveščenosti slovenskih staršev pod povprečjem, na ravni 45 %.  

V povprečju je 4 % evropskih staršev seznanjena z obstojem t.i. prijavnih centrov za poročanje o nelegalnih spletnih vsebinah. Približno 3 % slovenskih staršev pozna tovrstne centre, čeprav ta v Sloveniji še ne deluje in naj bi po načrtih začel delovati septembra 2006.  

40 % slovenskih staršev čuti potrebo po boljši obveščenosti glede varne rabe spletnih vsebin. Starši želijo biti bolje obveščeni, kot najbolj zaželen vir informacij pa v primerjavi s prejšnjo raziskavo navajajo ponudnike internetnih storitev (34%) pred šolami (27%) ter množični mediji (TV, radio ter časopisi) 22 %.  

Eurobarometer: Safer Internet >> (pdf, 530 KB, en)

Datum 15.05.2006
Print

Raziskave - Europa.eu (107)