Naslov Evropska komisija: Slovenija le malo za EU povprečjem pri razvoju IKT

Evropska komisija v letnem poročilu o digitalni ekonomiji ugotavlja, da informacijsko-komunikacijske tehnologije predstavljajo 50 % rasti produktivnosti EU.

Tehnologija močno vpliva na inovacije in produktivnost, kažejo pa se tudi spremembe v trgih in obnašanju uporabnikov, saj je Evropa vedno bližje ekonomiji, ki bo temeljila na znanju. Evropska komisija letno pripravlja poročilo o strategiji i2010, s katero želijo spodbuditi digitalno ekonomijo.

V poročilu za Slovenijo ugotavljajo, da se Slovenija dobro razvija, v večini primerov pa le malo zaostaja za evropskimi povprečji. Pri razširjenosti širokopasovnega dostopa nekoliko zaostajamo za evropskim povprečjem, rast pa je podobna kot v ostalih evropskih državah. Število storitev e-uprave je nad povprečjem EU, prav tako je nadpovprečna uporaba teh storitev med podjetji. Število šol s širokopasovnim dostopom do spleta je precej visoko, za evropskim povprečjem pa zaostaja uporaba računalnikov s strani učiteljev.

Letno poročilo o strategiji i2010 >>

Datum 06.04.2007
Print

Raziskave - Europa.eu (107)