Naslov IKT ima velik vpliv na poklice

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer je objavila redno letno poročilo za obdobje 2004-2005. Del poročila je namenjen tudi uporabi informacijske tehnologije.  

Informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT) ima velik vpliv na vse poklice in radikalno spreminja delovno okolje. Obstajajo dokazi pozitivne korelacije med vpeljavo IKT in rastjo produktivnosti.  

Kljub temu, da uporaba IKT zahteva stalno izpopolnjevanje, pa je bilo v zadnjih letih opaziti upad izobraževanj.  

Več kot 50 % zaposlenih v EU15 uporablja za delo računalnik. Vpeljava računalnikov na delovna mesta zahteva dodatno izobraževanje in večje zahteve po analitičnem in interaktivnem delu. Računalniška tehnologija nadomešča delavce, ki opravljajo rutinska dela.  

Znanje IKT postaja glavni faktor na trgu delovne sile. Zaradi stalnega razvoja, se mora delovna sila neprestano izobraževati. Šibko je izobraževanje na področju tehničnih veščin. Le tretjini delovne sile je takšno izobraževanje omogočeno. 

 Velikemu tveganju so izpostavljeni nezaposleni, saj nimajo dostopa do izobraževanj, ki jih omogočajo podjetja.  

Vir: Annual review of working conditions in the EU: 2004-2005.

Datum 23.05.2005
Print

Raziskave - Europa.eu (107)